(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Vakar Briuselyje įvyko bendras trijų Baltijos šalių ir Lenkijos ministrų bei Europos energetikos komisaro Gunterio Oettingerio susitikimas, kurio metu išreikšta parama Lietuvoje statomos naujos atominės elektrinės projektui bei pripažinta Baltijos šalių energetikos rinkos integracijos į ES energetikos rinką svarba. Susitikimo metu buvo pasirašytas bendras trijų Baltijos šalių ir Lenkijos komunikatas bei nuspręsta įkurti aukšto lygio atominės energetikos darbo grupę, kuri veiktų pagal Baltijos energetikos jungčių planą.

Susitikime dalyvavo Lietuvos energetikos ministras Arvydas Sekmokas, Estijos ekonomikos ir komunikacijos ministras Juhanis Partsas, Latvijos ekonomikos ministras Artis Kamparas, Lenkijos ekonomikos ministerijos valstybės sekretorius Marcinas Korolecas ir Europos energetikos komisaras Gunteris Oettingeris.

Ministrų įkurta aukšto lygio atominės energetikos darbo grupė sieks toliau stiprinti vyriausybių paramą naujos atominės elektrinės statybai Lietuvoje, koordinuos bendradarbiavimą ir rems sėkmingą atominės elektrinės projekto įgyvendinimą, keičiantis patikima informacija, svarstant iškilusius klausimus ir priimant reikalingus sprendimus.

Vienas svarbiausių šios darbo grupės tikslų – rasti projekto paramos galimybes kartu su tarptautinėmis finansinėmis institucijomis bei panaudojant ES finansinius instrumentus, siekiant užtikrinti projekto finansavimą.

Ministrai pasirašytame bendrame komunikate pažymi, kad sprendimai priimami tęsiant Baltijos šalių bendradarbiavimą energetikos srityje ir laikantis Europos Sąjungos energetikos politikos principų ir ES Baltijos energetikos jungčių plano. Susitikimo dalyviai pabrėžė naujos atominės elektrinės statybos projekto svarbą siekiant ES energetikos politikos tikslų ir ypač – užtikrinant energijos tiekimo saugumą ES šalims narėms bei pripažino, kad atominė energetika turi įtakos įgyvendinant ES uždavinius stabdyti klimato kaitą ir mažinti CO2 emisiją. Ministrai pripažino naujos atominės elektrinės projekto svarbą bendrai ES energetikos rinkai.

Ministrai, dalyvaujant ES komisarui, akcentavo visavertės Baltijos šalių integracijos į ES vidaus elektros rinkas ir Baltijos šalių bendrų elektros energijos prekybos priemonių trečiųjų šalių atžvilgiu svarbą. Pareigūnai dar kartą patvirtino paramą regioniniams jungčių projektams “LitPolLink”, “NordBalt” ir “EstLink2” bei Baltijos šalių elektros sistemos sinchronizavimui su kontinentinės Europos elektros tinklais. Taip pat sutarta remti jungčių projektų įgyvendinimą numatytu laiku ir bendros elektros rinkos sukūrimo veiksmų planą.

Ministrai pripažino Lietuvoje įgyvendinamo atominės elektrinės projekto svarbą stabiliam ir saugiam elektros tiekimui Baltijos regione.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: