Lietuvos Caritas paminėjo veiklos atkūrimo Lietuvoje 20-ąsias metines. Ta proga surengtoje šventinėje konferencijoje „Caritas Lietuvoje: 20 metų veiklaus gailestingumo” buvo išsakyta daug sveikinimų ir palinkėjimų.

Lietuvos Caritas dvidešimtmečio minėjimas prasidėjo Kauno arkikatedroje bazilikoje Šv. Mišiomis, vėliau buvo suorganizuota konferencija „Caritas Lietuvoje: 20 metų veiklaus gailestingumo”.

Šventinę Lietuvos Caritas konferenciją atidaręs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius daugiamečiams Caritas rėmėjams, vietos svečiams ir vyskupijų Caritas atstovams sakė, jog žmogaus gyvenimo pagrindas nėra vien tik duona kasdieninė, bet sielos turtas, kuris turėtų būti visų svarbiausias ir puoselėjamas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas savo kalboje pabrėžė, jog Caritas veikla yra tarsi cementas ir žvyras šiandienos visuomenės pamatams tiesti ir susirinkusiesiems perskaitė Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus padėką, kurioje jis dėkoja už sunkmečio varginamai visuomenei suteiktą viltį ir šviesą.

Caritas organizacijos svarbą Lietuvoje ir per 20 metų nuveiktus darbus įvertino visi. Ilgamečiui Lietuvos Caritas direktoriui kun. Robertui Grigui ir visiems Caritas darbuotojams bei savanoriams Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko sveikinimus perdavė Kauno miesto vicemeras Algimantas Kurlavičius ir Socialinių reikalų komiteto pirmininkė, Tarybos narė Loreta Kudarienė.

Nuoširdžius žodžius tarė Seimo nariai V. V. Margevičienė, A. Skokauskienė, A. Dumčius, ŽŪM Rinkodaros agentūros direktorius A. Kulvinskas. Ilgiausių metų linkėjo daugybė nevyriausybinių organizacijų atstovų.

Tądien sulaukta sveikinimų ir iš konferencijoje dalyvavusių užsienio partnerių bei rėmėjų: Suomijos, Baltarusijos, Latvijos, Vokietijos, Lenkijos, Olandijos Caritas bei katalikiškų NVO vadovų.

Caritas veikla grindžiama savanorišku darbu – šiandien skaičiuojama pustrečio tūkstančio savanorių, kurie neatlygintinai darbuojasi organizacijoje.

Renginio metu buvo pagerbti Carito organizacijai itin daug širdies meilės atidavę darbuotojai ir rėmėjai: ses. A. Pajarskaitė, ses. E. Montvilienė, ses. O. Valatkaitė, ses. G. J. Stanelytė, S. Belickienė, užsienio paramos fondų ir Caritas atstovai Paul Schneider, Paul Wennekes, Stephan Grabber, Clemens Rottinghaus, Guenter Holthaus.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: