(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija skelbia, jog jau pasirašė sutarčių su verslu už 4,4 milijardo litų Europos Sąjungos (ES) paramos. Vien 2010 metais ES struktūrinių lėšų išmokėjimai verslui siekė 824 milijonus litų.

“Sutarčių pasirašymas su Lietuvos įmonėmis, kurį mes atliekame per greičiausią įmanomą laiką – tik dalis darbo. Labai svarbu, kad verslas taip pat atliktų savo namų darbus – disciplinuotai ir planingai vykdytų šių lėšų įsisavinimą, o Ūkio ministerija, įmonėms pateikus paraišką išmokai, pinigus į sąskaitą perveda nedelsiant”, – akcentuoja D. Kreivys.

Iš viso Ūkio ministerijai 2007-2013 m. skirta administruoti 5,79 milijardo litų ES paramos. Ši suma skirta verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, energetikos bei turizmo sektoriams pagal Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją.

Tuo tarpu, kol Ūkio ministerija dalinasi teigiamai nuteikiančiais skaičiais, Lietuvos verslo paramos agentūra vis dažniau pastebi, kad projektų vykdytojai, įgyvendindami ES struktūrinių fondų lėšomis remiamus projektus ir prašydami apmokėti už atliktus darbus, pateikia klaidingus duomenis apie deklaruojamus, bet neatliktus darbus.

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), remdamasi projektų vykdytojų pateiktais duomenimis (atliktų darbų aktais, sąskaitomis – faktūromis ir pan.), tokias išlaidas pripažįsta tinkamomis finansuoti ir teikia apmokėjimui. Tačiau atlikus patikras projektų įgyvendinimo vietoje ir nustačius, jog darbų yra atlikta mažiau nei deklaruota mokėjimo prašymuose, LVPA yra priversta tirti galimus pažeidimus ir pradėti lėšų grąžinimo procedūras.

Siekdama užkirsti kelią galimiems pažeidimams ir netikslumams mokėjimo prašymuose, LVPA nori priminti, kad projektų finansavimo ir administravimo sutarčių bendrųjų sąlygų 4.6.1 punkte yra nustatyta, jog “projekto vykdytojas turi patikrinti kiekvieną rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktą sąskaitą, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar pateiktas prekes (išskyrus išankstinio apmokėjimo sąskaitą) ir pasirašęs sąskaitą, kaip tinkamą apmokėti, kartu su kitais išlaidų pagrindimo dokumentais pridėti prie mokėjimo prašymo ir pateikti Įgyvendinančiajai institucijai <…>”.

LVPA pabrėžia, kad tinkamomis finansuoti gali būti pripažįstamos tik išlaidos skirtos sumokėti už pateiktas prekes ar suteiktas paslaugas. Tai yra reglamentuojama Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje ir ją įgyvendinančiose veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179.

Parengta remiantis Lietuvos verslo paramos agentūros ir LR Ūkio ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: