Lietuvos verslo socialinę atsakomybę įvertins Nacionalinis apdovanojimas

Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas 2010 kviečia Lietuvos verslo įmones teikti paraiškas ketvirtą kartą rengiamam socialinės atsakomybės principus skatinančio verslo konkursui. Šis išskirtinio verslo bendruomenės dėmesio sulaukiantis apdovanojimas yra vienintelė iniciatyva Lietuvoje, kuria išskirtinai siekiama įvertinti bei paskatinti bendroves, plėtojančias savo verslą pagal socialiai atsakingo verslo principus ir padariusias didžiausią pažangą per praėjusius metus įmonių socialinės atsakomybės srityje.

Nacionalinį atsakingo verslo apdovanojimą rengia Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei kitomis valstybės institucijomis ir socialiniais partneriais.

„Šis apdovanojimas skiriamas tokioms įmonėms, kuriose atsiskleidžia įmonių branda socialinės atsakomybės srityje – suvokimas, kad ilgalaikiai verslo tikslai yra neatsiejami nuo aplinkos, kurioje veikia įmonė. Greta stambių užsienio kapitalo įmonių, kurioms įsipareigojimai visuomenei ir aplinkai yra verslo strategijos dalis, vis didesnį dėmesį socialinės atsakomybės klausimams pastebime ir lietuviško kapitalo bendrovių veikloje. Galime džiaugtis, kad Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas skatina akivaizdžius pokyčius Lietuvos versle”, – sakė Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje vadovė Lyra Jakulevičienė.

Atsakingo verslo apdovanojimo vertinimo komisijos vadovė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė Audra Mikalauskaitė teigė, kad 2010-ųjų metų apdovanojimuose didelis dėmesys bus skiriamas aplinkosaugos temai: bus kreipiamas dėmesys į įmonėse diegiamas inovacijas, naudojimąsi atsinaujinančiais energijos šaltinais, kitus įmonių strateginius sprendimus, kuriais siekiama prisidėti prie aplinkosaugos bei  darnaus vystymosi.

Pasak jos, „žaliosios ekonomikos“ principų galima laikytis ne vien įmonės gamybinėje veikloje. „Svarbu ir tai, ar patys darbuotojai skatinami rūpintis aplinka, ir, jei jie to nori – ar sudaromos galimybės. Žinoma, tai ne vienintelis aspektas, kuris leidžia atskirti socialiai atsakingą įmonę, svarbu ir tai, kaip darbdavių atstovai ir darbuotojai bendrauja, kokios sudaromos darbo sąlygos darbuotojams  pačioje įmonėje, ar įmonė yra draugiška šeimai ir darbuotojams sudarytos sąlygos optimaliai derinti darbą su šeimos įsipareigojimais, ar priimant sprendimus įmonei svarbiais klausimais tariamasi su kolektyvu. Nemažiau svarbu ir tai, kaip pati įmonė prisideda prie socialinio dialogo plėtojimo su vietos bendruomene,  nevyriausybinėmis organizacijomis“, – sakė A. Mikalauskaitė.

Nacionaliniu apdovanojimu įmonės bus apdovanotos pagal tris nominacijas – „Metų darbovietė“, „Bendruomeniškiausia metų įmonė“ bei „Metų aplinkosaugos įmonė“. Kiekvienoje nominacijoje  pretendentai bus skirstomi į 3 kategorijas: atskirai apdovanojamos smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, didelės šalies įmonės ir Lietuvoje veikiančios užsienio kapitalo įmonės. Nuosekliausiai socialinės atsakomybės principus savo veikloje  įdiegusioms verslo įmonėms skiriamas pagrindinis – „Socialiai atsakingos įmonės 2010“ apdovanojimas.

Įmonės kviečiamos teikti paraiškas „Nacionaliniame atsakingo verslo apdovanojimui 2010“ iki 2011 m. sausio 31 d. Kandidatus nominacijoms gali siūlyti verslo įmonės, nevyriausybinės organizacijos, ryšių su visuomene ir reklamos agentūros. Paraiškos formą, paraiškos pildymo gaires ir informaciją apie paraiškos pateikimą galima rasti www.undp.ltwww.socmin.lt ir www.globalcompact.lt.

Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas 2010 m. rengiamas Europos socialinio fondo lėšomis, įgyvendinant projektą „VARTAI: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“.

Apie Nacionalinį atsakingo verslo apdovanojimą:

„Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas“ – tai kasmetinė valstybės institucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir kiekvienam individui bei skatinti šalies įmones diegti socialinės atsakomybės principus savo veikloje. Apdovanojimų konkursą inicijuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje bei Ūkio ir Aplinkos ministerijomis. Projekto partneriai – Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, asociacija „Solidarumas“, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: