(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Europos studentų sąjungos (ESU) 58-ojo Tarybos susitikime, vykstančiame š. m. gegužės 2-9 dienomis, Madride, Ispanijoje, Lietuvos studentų atstovybių sąjungos tarptautinių ryšių koordinatorė Rasa Činčytė buvo išrinkta į vykdomąjį Europos studentų sąjungos komitetą, kuriame pareigas eis vienerius metus.

Į ESU darbotvarkę įtrauktas ir klausimas dėl aukštojo mokslo situacijos Lietuvoje, kurį paprašyta pristatyti Lietuvos studentų atstovybių sąjungos atstovų (LSAS). Daugiausia klausimų Europos nacionalinių studentų organizacijų atstovams sukėlė socialinė studentų padėtis, bankinė paskolų ir palūkanų sistema bei mokesčio už mokslą kainos.

„Dėl socialinės studentų padėties visoje Europoje kyla labai daug diskusijų. Europinio masto tyrimai rodo, kad socialinė bei su ja glaudžiai susijusi ekonominė studentų padėtis daugumoje šalių tendencingai blogėja. Ne kartą tiek Lietuvoje, tiek Europoje jau atkreiptas dėmesys į didėjančius mokesčius už studijas, nepakankamą ir kartais itin mažą stipendijų, socialinių pašalpų finansavimą, neefektyvias paskolų sistemas. Tai yra veiksniai, lemiantys studentų galimybę studijuoti, todėl jiems turėtų būti skiriamas pakankamas dėmesys”, – teigia LSAS vadovas Arūnas Mark.

58-as Europos studentų sąjungos (ESU) Tarybos posėdis svarbus ne tik dėl sprendžiamų visai Europos aukštojo mokslo erdvei aktualių klausimų, bet ir dėl ESU pirmininko, vicepirmininkų, vykdomojo, akademinių reikalų ir plėtros komiteto vadovų bei narių rinkimų.

„Jungdama 45 nacionalines organizacijas, ESU atstovauja daugiu kaip 11mln. studentams iš visos Europos, tad vertindami kandidatus į itin atsakingas pozicijas, pirmiausiai atsižvelgsime į gebėjimą skirti pakankamą dėmesį ir padėti visoms Europos studentų sąjungos organizacijoms. Bolonijos proceso įgyvendinimas, studentų organizacijų vystymas bei studentų įtraukimo į nacionalinių bei tarptautinių sprendimų priėmimo didinimas turėtų būti vieni prioritetinių naujojo pirmininko tikslų“,- sako A.Mark.

Europos nacionalinių studentų organizacijų atstovai taip pat svarstė pasiūlymus Europos Sąjungos strategijai 2020 bei alternatyvius finansavimo šaltinius aukštajame moksle. Susipažinti su ESU svarstomais dokumentais galite interneto svetainėse www.esib.org arba www.bm58.eu.

Europos studentų sąjungą (ESU) sudaro 45 nacionalinės studentų organizacijos iš 37 skirtingų Europos šalių, atstovaujanti daugiau kaip 11 mln. studentams. Lietuvos studentų atstovybių sąjunga yra ESU narė nuo 2004 m.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: