(c) Kauno rajono savivaldybės archyvo nuotr.

Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad Kauno rajono maudyklose – Kulautuvos karjere ir Dubysos upėje ties Partikų kaimu – vanduo yra užterštas, neatitinka Lietuvos Respublikos higienos normos HN:92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų. Žarninių lazdelių tyrimui paimtuose mėginiuose neaptikta, o žarninių enterokokų skaičius neviršija leistinos normos. Prašome gyventojų nesimaudyti minėtose maudyklose.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: