Kovo 20 – 25 dienomis naujai besiregistruojančių bedarbių skaičius mažėjo toliau: darbo biržose registruoti 4.864 bedarbiai, vidutiniškai per dieną 973. Savaitę prieš tai vidurkis siekė – 1.301, dar ankstesnę savaitę – 1.413 bedarbių.
Darbdaviai praėjusią savaitę užregistravo 1.424 laisvas darbo vietas, padėta įsidarbinti 2.460 asmenų. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 910 bedarbių.

Iš registruotų bedarbių 23,1%, arba 1.124 asmenys, atleisti iš darbo per paskutiniuosius šešis mėnesius.

Kas antras bedarbis dvejus metus iki registracijos darbo biržoje ar iš viso niekada nedirbo.

Įregistruoti 969 asmenys jaunesni negu 25 m – tai sudaro 19,9% (kaip ir ankstesnę praeitą savaitę) visų bedarbių.

Registruotas nedarbas kovo 25 d. buvo 14,06% (bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų) – per savaitę padidėjo 0,01 procentinio punkto ir tai mažiausias per savaitę nedarbo augimas šiais metais.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: