(c) KaunoŽinios.lt archyvo nuotr.

Po ligos mirė buvęs Kauno meras Vladas Katkevičius, miestui vadovavęs 1995-1997 metais.

Vladas Katkevičius gimė 1937 m. kovo 18 d. Kaune. 1955 m. baigė Kauno 12-ąją vidurinę mokyklą. 1961 m. baigė KPI Elektrotechnikos fakultetą ir jam suteikta inžinieriaus elektromechaniko kvalifikacija. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Kėdainių elektros aparatūros gamykloje inžinieriaus pareigose. 1962 m. buvo priimtas dirbti asistentu KPI Mechanikos fakulteto teorinės mechanikos katedroje. Tuo pat metu jam buvo patikėta skaityti teorinės mechanikos paskaitas Mechanikos fakulteto studentams.

Nuo 1964 m. iki 1967 m. buvo aspirantūroje elektros mašinų katedroje Elektrotechnikos fakultete. Daktaro disertacijos tema „Vienfazių asinchroninių su ekranine apvija variklių tyrimas kompleksinių magnetinių varžų metodu” (vad. V.Melnikas) buvo apginta 1967 m. Nuo 1967 m. iki 1971 m. V.Katkevičius dirbo elektros mašinų katedroje asistento, vyr. dėstytojo pareigose. 1971 m. jam suteiktas docento vardas ir iki habilituoto daktaro suteikimo laipsnio 1993 m. dirbo docento pareigose. Habilituoto daktaro darbo tema „Vienfaziai asinchroniniai elektros varikliai su ekranuotais poliais”. Tais pačiais metais (1993) jam suteiktas profesoriaus vardas. Šiose pareigose dirba iki šiol.

Jam vadovaujant buvo sukurti elektros variklių sukimo momentų kompiuterizuoti matuokliai. Šie matuokliai buvo gaminami KPI (KTU) elektros mašinų katedroje, Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos ir Azerbaidžano įmonių užsakymu. Per šį laikotarpį buvo sukurti 2 mokomieji kino filmai apie asinchroninius variklius, kurie buvo tiražuoti ir išplatinti SSRS aukštosiose mokyklose. Dirbdamas mokslinį-pedagoginį darbą vadovavo 5 doktorantams, 2 iš kurių apgynė daktaro disertacijas (J.Bukšnaitis, V.Blinkevičius).

Skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose Vokietijoje, Čekoslovakijoje, Rusijoje, Ukrainoje ir Latvijoje. Parašė 3 mokomąsias knygas: Elektros mikromašinų laboratoriniai darbai (bendraautorius A.Lukoševičius), Automatikos mikromašinos (bendraautoriai S.Gečys, A.Kalvaitis), Elektromechanika (bendraautoriai S.Gečys, A.Kalvaitis).

Vadovavo moksliniams darbams, atliekamiems pagal ūkiskaitines sutartis su Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos ir Gruzijos įmonėmis. 1996 – 1997 m. KTU Senato narys. Paskelbti 104 straipsniai, 4 išradimai. 1991 – 1993 m. buvo išrinktas KTU Sąjūdžio tarybos pirmininku, o taip pat Kauno m. Sąjūdžio tarybos nariu.

Nuo 1993 m. vadovavo Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatoriai) partijos Kauno skyriui, o taip pat buvo šios partijos valdybos nariu.

1995 m. buvo išrinktas Kauno m. meru. Būdamas meru inicijavo pirmąjį Pažaislio muzikos festivalį, kuris šiuo metu tapo prestižiniu tarptautiniu festivaliu. Jo potvarkiu Laisvės alėja tapo nerūkymo zona. 1995 ir 1996 m. kauniečių buvo išrinktas garbingiausiu Kauno žmogumi.

1997 m., pasibaigus mero kadencijai, V. Katkevičius buvo pakviestas dirbti į Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministeriją viceministro pareigoms. Šalia tiesioginio darbo dalyvavo LR Vyriausybės sudarytose komisijose: LR vyriausybinės komisijos bendradarbiavimo per sieną su Lenkija pirmininkas (1997-1999); Lietuvos Respublikos pasirengimo deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje Vyriausybinės komisijos narys (1997-1999); LR vyriausybinės komisijos pasiūlymams dėl žemėtvarkos, geodezijos ir kartografijos tarnybų pavaldumo ir nekilnojamo turto registro parengimo narys (1997-1999); LR vyriausybinės komisijos dėl Lietuvos Respublikos teritorinės administracinės reformos pirmininkas (1997-1999); LR vyriausybinės mobilizacijos komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys (1997-1999); daugiašalės ir dvišalės techninės pagalbos koordinavimo komisijos prie LR Užsienio ministerijos narys (1999); Lietuvos kelių eismo saugumo komisijos prie LR Susisiekimo ministerijos narys (1997-1999); Kelių eismo saugumo fondo tarybos narys (1997-1999); darbo grupės prie LR Vyriausybės dėl keleivinio kelių transporto veiklos organizavimo ir valdymo apskričių lygiu pirmininkas (1997-1999); būsto tarybos prie LR Finansų ministerijos narys (1998-1999).

Dirbdamas meru ir viceministru V. Katkevičius skaitė paskaitas Elektrotechnikos ir automatikos fakulteto studentams.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: