Kauniečiai viešuoju transportu naudotis mokosi iš naujo
(c) V.Ramono/KaunoZinios.lt nuotr.

Liepos 1-ąją Kauno mieste įvedus keleivių laipinimo pro priekines duris tvarką keleiviams teko iš naujo mokytis naudotis viešuoju transportu. O vairuotojams – įgauti daugiau drąsos ir išmokti diplomatiškai, bet griežtai, bendrauti su numatytos tvarkos nesilaikančiais.

Lankydamasis Vilniuje ir stebėdamas, kaip sostinės viešojo transporto keleiviai ir vairuotojai laikosi nustatytos laipinimo pro priekines duris tvarkos, bei matydamas, kaip šios tvarkos laikosi kauniečiai, galėčiau pasakyti tik viena – šaunuoliai. Laikinosios sostinės gyventojams iš tiesų rūpi, ir daugelis jų supranta naujosios tvarkos svarbą ir reikšmę. Kita vertus, pasitaiko ir nemalonių situacijų, ypač jų buvo pirmosiomis dienomis.

Auklėja priverdami

Kai visi, išskyrus vieną, Pakraščio g. stotelėje į trečiojo maršruto autobusą keleiviai lipo pro priekines duris, kiekvienas jų tvarkingai pažymėdami savo bilietą, vienas keleivis nusprendė, kad greičiau būtų į transportą patekti tiesiog pro vidurines, tik išlipantiems skirtas, duris. Vairuotojas netruko pastebėti nustatytai tvarkai nepaklusnaus keleivio ir jį privėrė uždarant duris.

Sistemai prieštaraujantis, arba tiesiog greičiau į autobusą norintis patekti keleivis (potencialiai – ir nemokus), suprato savo klaidą, tačiau arogancijos ir savigarbos nepamiršo – išlipo laukan, atstovėjo eilę ir išplūdo vairuotoją, neva šis yra nemąstantis ir dar – ne žmogus. Tačiau vairuotojas (dabar jau ir – vairuotojas – kontrolierius) nesutrikęs pasakė: „Jei nesilaikai nustatytos tvarkos, kaip priklauso, tuomet aš nesilaikau tvarkingo aptarnavimo taisyklių.“ Keleivis buvo priverstas įsigyti vienkartinį bilietą (o ar būtų įsigijęs, jei būtų pavykę įlipti pro kitas duris?) ir toliau kelionė tęsė, svarstydamas, kuris situacijoje teisiausias.

Iš tiesų, tokių atvejų pasitaiko ir dažniau. Vairuotojams, sėdintiems transporto priekyje, nieko nelieka, kaip tik palei nosį uždaryti galines duris bandantiems pro jas prasmukti – jie elgiasi sąžiningai keleivių, nepaisančių numatytos tvarkos atžvilgiu. Pastarieji kupini pykčio ir arogancijos, įlipę pro priekį, kaskart vairuotojui išreiškia Savo nuomonę.

Stebiuosi vairuotojų kantrybe – turbūt išmoko tylėti per ilgus metus, kai būdavo uždaryti masyviose „Ikarus“ ir „Škoda“ kabinose. Per storo stiklo sieną net ir norėdami, sunkiai susišūkaudavo su bilietą perkančiais.

Pirmosios dienos – naujovė ne tik keleiviams

Nėra smagu matyti, kaip žmogus, įlipęs pro priekines duris, iškart keliauja tolyn į salono gilumą ar atsisėda šalimais. Vairuotojas tokius keleivius „identifikuoja“ kaip nemokų keleivį. Išties, tai akivaizdu. Pastarasis pradeda diskusijas ir teikia argumentus: „Vilniuje juk mėnesinio bilieto žymėti nereikia“, „Tai ką, jau ir mėnesinį reikia žymėti? Kam tie žaidimai?!”, „Tu esi vairuotojas, neaiškink man.“, „Kai įlips kontrolė, tada ir parodysiu“.

Atrodo, lyg kai kurie manytų naująją tvarką įvedus ne Kauno miesto viešojo transporto organizatoriams ir vežėjams, bet vairuotojams nusprendus. Suprask, šie turi už tai būti išpeikti ir bent keliskart per reisą turi atremti „nenuginčijamus“ keleivio argumentus – juk klientas visada teisus, tad ir lipa pro tas duris, pro kurias pageidauja!

O iš tiesų šie žmonės net nepagalvoja, kaip atrodo ir ką apie juos pagalvoja šalimais esantys ir situaciją matantys keleiviai. Kad lengviau būtų suprasti, pateikiu keletą faktų, patarimų ir pastebėjimų:

1. Nuo liepos 1 d., Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu, visi keleiviai į Kauno miesto autobusus ir troleibusus turi įlipti tik pro priekines duris, o išlipti pro visas kitas duris.

2. Įlipę į transportą, visi keleiviai turi pažymėti vienkartinį popierinį arba elektroninį bilietą, taip pat privalu pažymėti (tiksliau tariant, tai yra tikrinimas) ir elektroninį terminuotąjį bilietą.

3. Vairuotojai nuo šiol yra vairuotojai – kontrolieriai.

4. Žymėti terminuotąjį bilietą reikia dėl to, kad vairuotojas – kontrolierius žinotų, jog už kelionę esate susimokėję. Be to, žymėti visus bilietus naudinga, nes tai reiškia, kad nuo šiol viešojo transporto organizatoriai žinos, kokie yra realūs srautai kiekvieno Kaune esančio maršruto konkrečiame reise. O tai tiesiogiai naudinga koreguojant maršrutų trasas ir keičiant eismo tvarkaraščius.

5. Keleivių kontrolierių Kaune nesumažėjo, tad bandantys prasmukti, rizikuoja būti pričiupti. Dabar kontrolieriai su tokiais žmonėmis elgiasi griežčiau ir tai yra teisinga, turint omenyje tai, kad dabar negali būti pasiteisinimo „nespėjau pažymėti bilietą“.

6. Vairuotojai – kontrolieriai nuo šiol turėtų jaustis nebe vairuotojais, bet vairuotojais – kontrolieriais: akylai stebėti įlipančius, neįleisti nepažymėjusius ar turinčius negaliojantį bilietą, neįleisti labai netvarkingai apsirengusius, skleidžiančius aštrų ir labai nemalonų kvapą, stipriai neblaivius asmenis.

7. Keleiviai turėtų suprasti, kad jų arogancija ir nuomonė nėra aukščiau numatytos tvarkos normų.

8. Vairuotojai – kontrolieriai turėtų išmokti mandagumo ir nerėkti per visą transportą: „Ei, tu, kodėl nepasižymėjai bilieto?!“.

9. Nemanykite, kad vairuotojai – kontrolieriai yra kvaili. Venkite per dažnai abejoti jų polinkiu nesilaikyti naujosios tvarkos tuo atveju, kai įlipančių kelevių yra labai daug, arba blogos oro sąlygos (vairuotojo – kontrolieriaus sprendimu, keleiviai gali būti laipinami ir pro visas kitas duris, tokiu atveju pastarosios bus atidarytos iškart, o ne pirmiausia priekinės durys).

Taigi, naujovė naudinga visiems ir kauniečiai gavo puikią progą nemokamai išbandyti savo charakterį: kaip jis dera prie pokyčių, ar lengvai adaptuojamės, kokie socialūs mes esame, kiek esame mandagūs, kaip elgiamės kritinėmis situacijomis, ar mokame elgtis diplomatiškai ir tolerantiškai kitų atžvilgiu.

Klientas ir taisyklės

Ir štai prieiname temą, kai verta pasvarstyti, ar tikrai klientas visada teisus.

Naujoji laipinimo pro priekines duris Kaune įvesta vos prieš savaitę. Dabar ji funkcionuoja Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Kėdainiuose. Šis pokytis naudingas dėl to, kad dabar, skirtingai negu anksčiau, kontroliuojami absoliučiai visi viešojo transporto keleiviai. Keleivių kontrolės darbuotojai nebuvo pajėgūs užtikrinti efektyvų viešojo transporto darbą finansine prasme, nes buvo sudėtinga „sugaudyti“ visus „zuikius“.

Ne visi keleiviai supranta ir mėnesio bilieto žymėjimo svarbos. Bet juk nusipirkę mėnesinį abonementą į sporto klubą, mes darbuotojui nepriekaištaujame, kai pastarąjį jam kaskart reikia parodyti. Taip pat ir Kauno viešajame transporte.

Tačiau nei klientas, nei taisyklės neturėtų būti aukščiau vienas kito – abu dalykais turi derėti darniai. Jei pirmoji įlipo senyvo amžiaus moteris, ir jai nepavyksta greitai pažymėti vienkartinio popierinio bilieto, o už jos stovi lietuje dar apie dešimt norinčių kuo skubiau įlipti keleivių, neskubėkite teisti, kaltinti ir plūsti, tiesiog pasisiūlykite pagelbėti – tegul keleivė eina sėstis, o jūs per tą laiką galite pažymėti senyvos moters ir savo bilietus. Štai ir pirmosios socialaus elgesio pamokos. Nemokamai.

Deja, dar ne visi pagalvoja apie tai, kaip greičiau įlipti į transportą. Pavyzdžiui, jei pirmasis įlipęs iš vairuotojo – kontrolieriaus perka vienkartinį bilietą, už jo esantys, norintys bilietą tik pažymėti, vargiai prasilenks su perkančiuoju. O viskas vyktų sklandžiau, jei pirmieji liptų turintys ir norintys pažymėti bilietą, po to jau – ketinantys jį įsigyti transporto viduje. Vairuotojas jums bus dėkingas, nes keletas sutaupytų sekundžių po dešimčių stotelių maršruto pabaigoje virsta 1-3 minutėmis, kurios svarbios jau ir kitiems, to paties autobuso laukiantiems keleiviams.

Devynis kartus pamatuoti ir dešimtą – kirpti

Kaunas iš visų Lietuvos didmiesčių vėliausiai įvedė keleivių laipinimo pro priekines duris tvarką. Pasvarstykime, kuo ji skiriasi nuo „vilnietiško“ varianto.

Esminiai ir vieni svarbiausių skirtumų, lemiančių tinkamą tvarkos funkcionavimą, tai: Kauno viešojo transporto vairuotojai nuo šiol už parduotus transporte pirktus bilietus gauna 20 proc. priedą prie atlyginimo (Vilniuje įvedus naująją tvarką, vairuotojams priedas nepadidintas, taigi ir paskatinimo kontroliuoti keleivius nėra), kauniečiai keleiviai turi žymėti visus bilietus, net ir terminuotus elektroninius (Vilniuje terminuotąjį tereikia parodyti vairuotojui – kontrolieriui ir tai geriausiu atveju tėra kontrolės imitacija).

Likus mėnesiui iki keleivių laipinimo pro priekines duris tvarkos įvedimo Kaune, viešajame transporte pro garsiakalbius kelionės metu keleiviai buvo informuojami apie naujovę. Kiekviename autobuse ir troleibuso apie tai iki šiol informuoja ir plakatai.

Kas laukia rudenį

Ir nors naujoji tvarka startavo gana sėkmingai, nežinia, kaip ji bus vykdoma rudenį, kai transportą užplūs moksleiviai ir studentai. Keleiviai, matyt, pradės reikalauti, kad maršrutuose važinėtų daugiau transporto priemonių. Bet tai būtų nuostolinga, nebent būtų priskiriama nedaug – po 1-3 troleibusus ir autobusus į populiariausius maršrutus.

Rugsėjį Kauno viešuoju transportu naudosis ir tie keleiviai, kurie vasarą yra išvykę, be to, iš mažesnių miestų atvyks pirmakursiai studentai, pastariesiems tai tikrai bus naujovė. Taigi rudenį keleiviai iš naujo, ir turbūt kur kas rimčiau, mokysis naudotis Kauno viešuoju transportu. O vairuotojams – kontrolieriams teks įgusti vienu metu stebėti ir kontroliuoti įlipančius pro priekines duris, išlipančius ir bandančius prasmukti pro kitas duris žmones, taip pat parduoti bilietus ir, žinoma, rūpintis saugiu keleivių pervežimu, bei maksimaliai stengtis nevėluoti pagal eismo tvarkaraštį. Bet manau, kad tai yra nepasiekiama užduotis.

Kita vertus, ilgainiui keleivių, perkančių vienkartinius bilietus transporte, turėtų sumažėti, nes šie netruks suprasti trukdantys kitiems keleiviams įlipti. Tai reikštų, kad ir vairuotojai – kontrolieriai gautų mažesnius priedus prie algos, tad ir paskata kontroliuoti keleivius blėstų.

Kaip iš tiesų nutiks, ir kokių veiksmų imsis Kauno miesto savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyrius, jei tai grės, pamatysime per artimiausius metus.

Julius Majauskas
Entuziastai.marsrutai.lt informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: