(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Per pirmuosius Mokslo ir studijų įstatymo galiojimo metus atliktos esminės pertvarkos, leidžiančios modernizuoti mokslo ir studijų sistemą ir įgyvendinti pagrindinius reformos tikslus. Tai studijų kokybė ir prieinamumas, šiuolaikinių technologijų plėtra, protų nutekėjimo stabdymas. Reformos reikmėms panaudojamos milijoninės lėšos iš ES struktūrinių fondų.

„Mokslo ir studijų pertvarka juda į priekį, sėkmingai įgyvendindama mūsų svarbiausius siekius, – pristatydamas įvykusias permainas sako švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. – Antrųjų reformos metų darbai – įdėmi pertvarkos procesų stebėsena ir pastebėtų trūkumų taisymas, skaidraus lėšų panaudojimo priežiūra ir pasiektų rezultatų vertinimas.“

Reformai startą davė lygiai prieš metus įsigaliojęs Mokslo ir studijų įstatymas, numatęs finansavimo ir mokslo institucijų juridinio statuso bei valdymo pertvarką.

Valstybė skiria visą reikalingą, dvigubai didesnį nei iki pertvarkos, finansavimą vienai studijų vietai
2010 m. valstybė finansuos beveik 19 tūkstančių pirmakursių studijas: 9,7 tūkstančio universitetuose, 9,2 tūkstančio kolegijose. Apie pusę stojančiųjų galės nemokamai studijuoti universitetuose arba kolegijose. Tiesioginėms investicijoms į studijų kokybę skiriama pusė milijardo ES lėšų.

Statistika rodo, kad valstybės finansuojamas vietas pernai gavo didesnis procentas stojančiųjų iš provincijos, nei iš didžiųjų miestų. Net esant sunkiai ekonominei situacijai nesumažintos socialinės stipendijos, išplėstas jų gavėjų ratas. Sukurta valstybės remiamų paskolų sistema daro studijas labiau prieinamas mokantiems už mokslą savo lėšomis. Numatoma, kad paskolų palūkanos, priklausančios nuo bendros šalies ekonominės situacijos, šiemet neviršys 5 proc.

Koreguojamas priėmimo į aukštąsias mokyklas organizavimas: prašymai teikiami internetu, priėmimas vyks vienu metu į universitetus ir kolegijas, nebus imamas mokestis už prašymo pateikimą. Verslo vadybos, teisės studijose valstybės finansuojamų vietų skaičius mažinamas pagal ankstesnių metų stojimo tendencijas ir rinkos poreikius.

Išskirtinis dėmesys skiriamas būsimųjų pedagogų ruošimui: mažiau valstybės finansuojamų vietų, bet daugiau lėšų studijų krepšeliui, įvedamas stojančiųjų motyvacijos vertinimas, bus teikiamos papildomos stipendijos. Koreguojama priėmimo į menus tvarka: išskirtinėms menų studijų programoms skiriamas tikslinis finansavimas, patobulinta specialiųjų gebėjimų vertinimo formulė, kad būtų aiškiau diferencijuoti geriausi ir vidutiniai egzaminų rezultatai, aiškiau apibrėžti vertinimo kriterijai.

Nauja reikalavimų studijoms tvarka išplečia galimybes formuoti individualų savo “studijų veidą” tiek aukštajai mokyklai, tiek studentui.

Iki 2011 m. pabaigos pertvarkiusios teisinį statusą ir valdymą aukštosios mokyklos įgis teisę disponuoti nekilnojamuoju ir savo uždirbtu turtu. Į valstybinių universitetų ir kolegijų valdymą įtraukiama ne tik akademinė bendruomenė, bet ir visuomenės atstovai. Šiuo metu valdymą ir teisinį statusą pagal reformos principus jau yra pertvarkę Mykolo Romerio universitetas ir Šiaulių kolegija.

Optimizuotas mokslo institutų tinklas: iki pertvarkos veikė 45 valstybinės mokslo įstaigos, o sutelkus bendras mokslinių tyrimų kryptis 17 institutų integruoti į universitetus, kiti suburti į 5 mokslinių tyrimų centrus, įkurti 6 valstybiniai mokslinių tyrimų institutai. Didinama mokslinės veiklos finansavimo pagal kokybiškus rezultatus dalis: bazinio finansavimo santykis su konkursiniu finansavimu šiemet – 60/40, 2011 m. – 50/50. Numatoma, kad įgyvendinus reformą į mokslinius tyrimus bus investuojama 2020 m. – iki 2 proc. BVP, šiuo metu – 0,8 proc.

Penki integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai (slėniai) kloja pagrindą šiuolaikinių technologijų proveržiui
Slėniuose bus įgyvendinami projektai už beveik 1 mlrd. Lt. Projektų sutartys jau pasirašytos. Sukurta slėnių valdymo ir stebėsenos sistema.

Antraisiais reformos metais bus vykdoma lėšų panaudojimo skaidrumo ir efektyvumo stebėsena, tolesnė reformos vyksmo priežiūra, vertinimas ir tobulinimas.

Pasaulio banko inicatyva Lietuvos mokslo ir studijų reformos patirtis pristatoma tarptautinėse konferencijose, ja domisi kitos šalys.

Su reformos pasiekimais ir planais plačiau galima susipažinti čia: http://www.mokslas.lt/files/uploaded/vieneri_reformos_metai.ppt

LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: