Nauja Europos Sąjungos ekonomikos strategija

0
2
(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Vakar Europos Komisija priėmė 2020 m. Europos strategiją, kad išeitume iš krizės, o ES ekonomika pasirengtų ateinančiam dešimtmečiui. Komisija nustatė tris pagrindinius augimo orientyrus, kuriems pasiekti reikės imtis konkrečių ES ir nacionalinio lygmens veiksmų: pažangus augimas (žinių, inovacijų, švietimo ir skaitmeninės visuomenės skatinimas), tvarus augimas (siekti, kad mūsų gamybos sektorius tausiau naudotų išteklius ir kartu didėtų mūsų konkurencingumas) ir integracinis augimas (didinti įvairių visuomenės sluoksnių dalyvavimą darbo rinkoje, skatinti įgyti įgūdžių, kovoti su skurdu).

Kovai dėl augimo ir darbo vietų kūrimo turi būti vadovaujama aukščiausiu politiniu lygmeniu ir sutelkiami visos Europos veikėjai. Nustatyti penki tikslai, kuriais nusakoma, ką ES turėtų pasiekti iki 2020 m. ir kuriais remiantis galima įvertinti pažangą.Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso pasakė: „2020 m. Europos strategijoje parodyta, ką turime padaryti šiandien ir rytoj, kad ES ekonomika sugrįžtų į vėžes. Krizė išryškino pagrindines problemas ir netvarumo tendencijas, kurių ignoruoti ilgiau nebegalime. Europos augimo deficitas toks, kad kyla grėsmė mūsų ateičiai. Privalome ryžtingai šalinti trūkumus ir pasinaudoti daugybe turimų pranašumų. Turime sukurti naują ekonomikos modelį, grindžiamą žiniomis, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančiomis technologijomis ir dideliu užimtumu. Šiai kovai reikia sutelkti visus Europos veikėjus.”

Visų pirma Europa privalo pasimokyti iš pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės. Mūsų šalys tarpusavyje ekonomiškai tvirtai susijusios. Nė viena valstybė narė viena pati pasaulinio masto uždavinių veiksmingai išspręsti negali. Dirbdami išvien esame stipresni, todėl krizę sėkmingai įveiksime tik kruopščiai koordinuodami ekonomikos politiką. Jei to nepadarysime, atsidursime santykinio ekonomikos nuosmukio, ilgam sutrikusio augimo ir smarkiai padidėjusio struktūrinio nedarbo „prarastajame dešimtmetyje”.

Todėl 2020 m. Europos strategijoje išdėstyta ateinančio dešimtmečio Europos socialinės rinkos ekonomikos vizija, parengta atsižvelgiant į tris susijusias ir viena kitą papildančias prioritetines sritis: pažangus augimas, žinių ir inovacijų ekonomikos vystymas; tvarus augimas – mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų, tausios ir konkurencingos ekonomikos skatinimas; integracinis augimas – didelio užimtumo ekonomikos, kuria užtikrinama socialinė ir teritorinė sanglauda, skatinimas.

Pažanga siekiant šių tikslų bus vertinama remiantis penkiais penkis pavyzdiniais pagrindiniais ES lygmens tikslais, pagal kuriuos valstybės narės bus paprašytos, atsižvelgdamos į savo pradinę padėtį, nusistatyti nacionalinius tikslus:

-20-64 metų amžiaus gyventojų užimtumas turėtų būti 75 proc.;

-3 proc. ES BVP turėtų būti investuojama į MTTP;

-turėtų būti pasiekti vadinamieji 20x20x20 klimato ir energetikos sričių tikslai;

-mokyklos nebaigusių asmenų turėtų būti ne daugiau kaip 10 proc., o 40 proc. jaunimo turėtų įgyti aukštojo mokslo laipsnį arba diplomą;

-ant skurdo ribos gyvenančių asmenų turėtų sumažėti 20 mln.

LEAVE A REPLY

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia