Kauno teritorinėje darbo biržoje nedarbo lygis - 10,4 proc.
(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

2011 m. liepos mėnesį Kauno teritorinėje darbo biržoje nedarbo lygis lyginant su praėjusio mėnesio duomenis nepakito ir siekė 10,4 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų.

Palyginus su kitomis šalies teritorijomis, Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje registruoto nedarbo rodikliai šį mėnesį ir toliau buvo vieni mažiausių. 2011 m. rugpjūčio 1 d. duomenimis Kauno teritorinėje darbo biržoje buvo registruota apie 42,66 tūkst. bedarbių.

Kauno mieste ir rajone 2011 m. liepos mėnesį užregistruoti 3273 bedarbiai, tai yra 26,1 proc. daugiau nei praėjusį mėnesį. Didžioji dalis arba apie 90 proc. bedarbių užregistruota Kauno mieste. Gana ženklus buvo absolventų, besikreipiančių į darbo biržą skaičius, – 1483. Palyginus su birželio mėnesio duomenimis, šis rodiklis išaugo daugiau nei 29 proc.

Darbo biržos duomenų bazėje per mėnesį Kauno mieste ir rajone buvo skelbiamos 1981 laisvos darbo vietos (šis rodiklis palyginus su praėjusio mėnesio duomenimis nepakito).

Daugiausiai darbo pasiūlymų sulaukė: pardavimo vadybininkai, apskaitininkai, administratoriai, elektroninės įrangos technikai, konsultantai, laborantai.

Kvalifikuotiems darbininkams buvo siūlomos pardavėjo-konsultanto, vairuotojo, virėjo, kepėjo, konditerio, siuvėjo, plataus profilio statybininko, apsaugos darbuotojo laisvos darbo vietos, neturintys kvalifikacijos asmenys galėjo įsidarbinti valytojais, sandėlio darbininkais, pakuotojais, krovikais.
Darbo biržos duomenimis, 2011 m. liepos mėn. Kauno mieste ir rajone įdarbinti 1986 ieškantys darbo asmenys.

Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 219 asmenų (šis rodiklis palyginus su praėjusio mėnesio duomenimis taip pat liko stabilus). Iš jų daugiausia, 196 darbo biržos klientai, nusiųsti į remiamojo įdarbinimo priemones. 605 asmenys pradėjo darbinę veiklą įsigiję verslo liudijimus.

Kauno teritorinės darbo biržos Jonavos skyrius 2011 m. liepos mėn. registravo 464 bedarbius, nedarbo lygis šiame regione taip pat nekito. 2011 m. liepos mėnesį įdarbinta 320 asmenų, įregistruotos 236 laisvos darbo vietos.

Jonavos skyrius liepos mėn. 98 asmenis įtraukė į aktyvias darbo rinkos politikos priemones, o savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą pradėjo 123 darbo biržoje registruoti darbo ieškantieji. Daugiausiai darbo pasiūlymų šiame skyriuje sulaukė pardavėjai, vadybininkai ir darbininkai, betonuotojai, suvirintojai.

Kėdainių skyriuje nedarbo lygis palyginus su praėjusiu mėnesiu sumažėjo apie 0,1 proc. ir siekė 8,2 proc. (tai mažiausias nedarbo lygis Kauno apskrityje): liepos mėn. šiame skyriuje registruoti 387 darbo neturintys asmenys. Šiame regione įregistruotos 192 laisvos darbo vietos, įdarbinta 290 asmenų.

Į aktyvias darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 64 asmenys, o 100 – pradėjo darbinę veiklą pagal verslo liudijimą. Daugiausiai darbo pasiūlymų šiuo laikotarpiu minėtame regione sulaukė darbininkai, daržovių konservuotojai ir plataus profilio statybininkai.

Raseinių skyriuje 2011 m. liepos mėn. įregistruoti 429 bedarbiai, o nedarbo lygis siekė 10,9 proc. darbingo amžiaus gyventojų.

Raseinių rajone liepos mėn. įregistruotos 158 laisvos darbo vietos, o per šį mėnesį įdarbinti 204 asmenys. Ataskaitiniu laikotarpiu Raseinių rajone į aktyvias darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 103 asmenys, o savarankiškai dirbti pagal verslo liudijimą pradėjo 26 darbo biržos klientai. Daugiausiai darbo pasiūlymų gauta nekvalifikuotiems darbininkams ir pardavėjams-kasininkams, medkirčiams, medienos apdirbėjams.

Kaišiadorių skyriuje situacija, palyginus su 2011 m. birželio mėn. nežymiai pakito ir nedarbo lygis siekė 13,2 proc. darbingo amžiaus gyventojų. Duomenų bazėje įregistruota 81 laisva darbo vieta. Šiuo laikotarpiu įdarbinta 150 asmenų.

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse pradėjo dalyvauti 32 asmenys. Kaip ir kituose skyriuose, daugiausiai asmenų pradėjo dalyvauti remiamojo įdarbinimo priemonėse. Paklausiausi darbo rinkoje šiame regione buvo nekvalifikuoti darbininkai ir apdailininkai, mėsos išpjaustytojai, virėjai, konditeriai.

Panašūs pokyčiai užfiksuoti Prienų skyriuje: šioje teritorijoje per mėnesį įregistruoti 259 bedarbiai (nedarbo lygis siekė 10,3 proc.), įregistruotos 127 laisvos darbo vietos. Prienų rajone 2011 m. liepos mėn. įdarbinti 137 asmenys.

Aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse pradėjo dalyvauti 54 darbo biržos klientai, o daugiausiai darbo pasiūlymų sulaukė pardavėjai ir darbininkai, apdailininkai, dažytojai ir lentpjūvės operatoriai.

Kauno teritorinės darbo biržos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: