(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Bendrojo priėmimo metu į menų studijų programas neįstojusiesiems vyksta papildomas priėmimas studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose, likusioms nepanaudojus visų universitetams skirtų grantų. Nepaisant to, ne visiems geriausiai stojamuosius egzaminus išlaikiusiems stojantiesiems bus suteiktos galimybės studijuoti.

„Džiugu, jog ministerija bando taisyti bendrojo priėmimo klaidas, net jeigu jų viešai ir nepripažino. Tačiau klaidos kartojasi – ir šį kartą yra remiamasi bendru stojamuoju balu, o ne stojamųjų egzaminų rezultatais, nors valstybės finansuojamos vietos yra skiriamos studentams iš likusių nepanaudotų grantų, kurių paskirtis dar iki priėmimo buvo nustatyta kaip galimybė skirti tikslinį finansavimą itin gabiems studentams. Šiuo atveju nėra pilnai patenkinami studentų ir aukštųjų mokyklų lūkesčiai, kadangi tik dalis gabių stojančiųjų, geriausiais balais išlaikiusių stojamuosius egzaminus, galės studijuoti pageidaujamose menų srities studijose.“ – teigia LSAS prezidentas Arūnas Mark.

Bendrajame priėmime dalyvavusiems, tačiau nepatekusiems į menų studijų srities valstybės finansuojamas vietas asmenims, turintiems aukščiausią konkursinį balą, aukštosios mokyklos spalio 15-18 dienomis siūlo pasirašyti studijų sutartis.

Primename, jog pagal stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programos organizavimo ir vertinimo tvarkos apraše patvirtintą tvarką, stojamųjų egzaminų vertinimo komisija stojančiuosius bendrojo priėmimo metu į atitinkamą specialybę turėjo sureitinguoti nuo geriausiai iki prasčiausiai pasirodžiusio, kuriems, informacinė sistema skyrė balus nuo 100 iki 5. Gauti įvertinimai priklausė ne nuo stojančiojo gebėjimų, bet nuo stojančiųjų į atitinkamą specialybę skaičiaus (pvz., jei stojo 10 žmonių – penktasis išreitinguotųjų sąraše esantis asmuo gavo 50 balų, jei 100 stojančiųjų – penktasis sąraše gavo 90 balų). Vėliau visi stojantieji buvo sureitinguoti į vieną bendrą eilę, priklausomai nuo gauto balų skaičiaus stojamųjų egzaminų metu bei išlaikytų brandos egzaminų, bei pagal tai, kompiuterio pagalba, išskirstytos valstybės finansuojamos studijų vietos.

LSAS informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: