(c) Kaunas.lt archyvo nuotr.

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjimą miesto visuomenei Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, prie knygnešių sienelės, kaip ir kasmet, surengė „Ąžuolo” katalikiškos vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai.

Ši mokykla pastatyta ant knygnešio Mykolo Račkaus žemės, todėl mokyklos bendruomenė ypatingai dėmesinga knygnešiams: prižiūri M. Račkaus kapą, puoselėja meilę gimtajai kalbai, etnokultūrai, gamtai ir tautos tradicijoms.

Mokyklos direktorius Liudvikas Lukošius kreipdamasis į susirinkusius, į savo mokyklos mokinius ragino visada mylėti knygą, puoselėti gimtąją kalbą.

Minėjime dalyvavo knygnešių ainiai, Lietuvos knygnešių draugijos pirmininkas Jurgis Bielinis ir Lietuvai pagražinti Kauno skyriaus pirmininkas Alfas Pakėnas.
Jurgis Bielinis yra garsaus knygnešio Jurgio Bielinio vaikaitis. Jo tėvą tapti knygnešiu paskatino rašytojas, žemaičių vyskupas Motiejus Valančius.
Susirinkusiems į minėjimą J. Bielinis pasakojo, kaip buvo gabenamos knygos per valstybės sieną, kiek teko patirti kančių, kentėti kalėjimuose dėl lietuviško žodžio.

J. Bielinis “Ąžuolo” mokyklos bibliotekai įteikė dvi knygas: vienoje iš jų yra įrašyta 5880 knygnešių pavardžių – tai dar ne visi knygnešiai, o tik tie, kurie buvo suimti ir kankinti caro žandarų. Antra knyga apie rašytoją, Lietuvos blaivintoją Motiejų Valančių. Pasak J. Bielinio, tik blaivi, išsimokslinusi, skaitanti, apsišvietusi tauta gali kurti gražią valstybės ateitį.
Lietuvai pagražinti Kauno skyriaus draugijos pirmininkas Alfas Pakėnas jaudinančiai kalbėjo apie tautos šviesuolį rašytoją, unikalų žmogų ir kunigą J. Tumą Vaižgantą.
„Vaižgantas turėjo dvi mylimąsias – knygą ir Lietuvą. Knyga jam buvo visas pasaulis”, – sakė A. Pakėnas ir pažymėjo, kad visur, kur tik Vaižgantas klebonavo, visose klebonijose buvo slepiamos draudžiamos lietuviškos knygos. Jas kunigas duodavo skaityti parapijiečiams, platino, kad neužmirštų lietuviško žodžio. Darbininkus ūkininkus ir tarnautojus Vaižgantas skatino skaityti, ragino leisti vaikus į mokslus.

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos minėjime koncertavo „Ąžuolo” katalikiškos vidurinės mokyklos gausus etnografinis ansamblis, vadovaujamas Dobilo Juškos ir Artūro Sinkevičiaus, šoko gausus šokėjų būrys, grojo mokyklos instrumentinis ansamblis, vadovaujamas Daliaus Ivanausko. Visi muzikantai, šokėjai ir dainorėliai apsirengę tautiniais drabužiais.
Skambant muzikai prie knygnešių sienelės ir prie „Sėjėjo” (skulptorius B. Buračas) bei „Knygnešio” (skulptorius P. Rimša) paminklų mokiniai padėjo gėlių.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: