(c) Wikimedia commons archyvo nuotr.

Kalbėdama Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos 65-osios sesijos visuotiniuose debatuose Niujorke, Prezidentė Dalia Grybauskaitė pabrėžė, kad atsakomybę už pasaulio ateitį privalo dalytis visos šalys, nepriklausomai nuo jų dydžio.

Kreipdamasi į tarptautinę bendruomenę, Prezidentė savo kalboje akcentavo ekologines, saugumo ir lyčių lygybės problemas. Prezidentė atkreipė JT dėmesį į Lietuvos inicijuojamą rezoliuciją dėl jūroje paskandintų pavojingų cheminių medžiagų bei karinės amunicijos ir pakvietė šalis aktyviau bendradarbiauti, keičiantis informacija apie šios problemos keliamus pavojus.

Prezidentė taip pat ragino ypatingą dėmesį skirti lyčių lygybės problemoms. Europos Sąjunga per savo Lyčių lygybės institutą, įsikūrusį Lietuvoje, pasak Prezidentės, galėtų būti pavyzdžiu ir kitiems regionams. Pasidalyti naujomis mintimis ir konkrečia teigiama patirtimi Lietuvos vadovė visus pakvietė kitąmet Vilniuje įvyksiančiame Demokratijų bendrijos, kuriai pirmininkauja Lietuva, susitikime lyčių lygybės klausimais.

“Lyčių lygybės užtikrinimas retai siejamas su ekonomikos krizės įveikimu ar klimato kaitos stabdymu. Tačiau yra paskaičiuota, kad, panaikinus diskriminaciją dėl lyties darbo rinkoje, BVP galėtų išaugti net 30 procentų. Kviečiu visus daryti viską, kas įmanoma, kad būtų išnaikinta netolerancija ir diskriminacija”, – teigė Prezidentė.

Lietuvos vadovė kiekvieną šalį pagal išgales kvietė prisidėti ir prie Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo.

“Nors ir nėra turtinga valstybė, Lietuva teikė humanitarinę pagalbą Haičiui, Pakistanui, Moldovai, Ukrainai, Rusijai ir kitoms šalims. Mes ėmėmės tokių sunkių iniciatyvų kaip nacionalinių saugumo pajėgų mokymas Afganistane. Bendras darbas leido pasiekti, kad Lietuvos lėšomis Afganistano Goro provincijoje buvo vykdomos bendruomenės švietimo programos, pastatyta 19 mokyklų, kurios atvėrė duris ir mergaitėms, įkurta pirmoji viešoji biblioteka provincijos sostinėje Čagčarane. Tai nedidelis, bet svarbus indėlis. Tikiu, kad su kiekvienu konkrečiu projektu judame link globalių tikslų įgyvendinimo”, – JT Generalinėje asamblėjoje pabrėžė šalies vadovė.

Prezidentės spaudos tarnyba

Taip pat skaitykite: