(c) Kaunas.lt archyvo nuotr.

Kaune baigėsi Europos paveldo dienos „Istoriją kuriame kartu”, kurių metu kauniečiai turėjo galimybę susipažinti su mūsų miesto tautinių mažumų paveldo objektais, taip pat su užsieniečių, gyvenusių ir dirbusių Kaune, įvairiapusiais veiklos ženklais.

Kaip daugiataučio Kauno veidrodis rugsėjo 22 d. sužibo paroda Kauno miesto muziejuje. Tautinių mažumų atstovai čia pristatė ne tik savo materialiąsias, bet ir dvasines vertybes – skambėjo įvairių tautų muzika ir dainos.

Ketvirtadienį, rugsėjo 24 d., kauniečiai gausiai susirinko į Kauno apskrities viešosios bibliotekos Šveicariškų leidinių skaityklą, kur prasidėjo pažintis su šveicarų indėliu į Kauno kultūros paveldą. Renginį organizavo skaityklos darbuotojos Birutė Ališauskaitė ir Vida Korn.

Ekskursijos autobusu metu architektūros istorikė Jolita Kančienė supažindino su šveicarų architekto Eduardo Peyrio projektuotais darbais, o Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorės pavaduotoja Raminta Antanaitienė pristatė vietas, susijusias su Juozu Eretu, Gotlybu Studeru, Francu Brenderiu.

Apie dr. Alfredo Senno nuopelnus Lietuvai kalbėjo Ramūnas Janulaitis. Ekskursija baigėsi Kauno botanikos sode, kurio įkūrėju ir pirmuoju direktoriumi buvo šveicaras Konstantinas Regelis. Apie jo veiklą Kaune pasakojo Botanikos sodo darbuotoja informacijai Vitalija Petrauskaitė. Fredos kapinaitėse pagerbtas ten palaidoto Konstantino Regelio tėvo – prof. Vilhelmo Regelio – atminimas.

Baigiamuoju Europos paveldo dienų akordu šeštadienį nuskambėjo ekskursija „Rusų religinio ir kultūros paveldo ženklai Kaune”. Kai kas iš ekskursantų pirmą kartą pravėrė Kauno sentikių cerkvės Žaliakalnyje duris, lankėsi Švč. Dievo Motinos cerkvėje Naujamiestyje. Gidas Radvila Pabilionis pateikė žinių ir apie žymių rusų kultūros veikėjų gyvenimą bei veiklą Kaune.

Europos paveldo dienos padėjo pažinti ir priimti kitaip mąstančius, kalbančius ir besimeldžiančius žmones. Jų kultūrinis palikimas, tapatybės ženklai yra neatsiejama Lietuvos istorijos, kultūros bei paveldo dalis.
Kauno įvairių tautų kultūrų centre dar veikia fotografijų paroda „Istoriją kuriame kartu”.

Danutė Rūkienė

Taip pat skaitykite: