(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybė taryba nustatė metinius valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifus ir jų mokėjimo terminus.

Masinio vertinimo būdu nustatyta vidutinė žemės rinkos vertė 2010 m. atskirose zonose yra 10-50 proc. mažesnė už 2009 m. apskaičiuotą vidutinę rinkos vertę. Pagal žemės verčių žemėlapius Kauno miesto savivaldybės teritorija yra suskirstyta į 37 zonas. Priklausomai nuo žemės naudojimo būdo, toje pačioje zonoje žemės rinkos vertė taip pat yra skirtinga.

Atlikus žemės nuomos mokesčio skaičiavimus pagal 2010 m. nustatytas vidutines rinkos vertes, taikant 2009 m. žemės nuomos mokesčio tarifus, žemės nuomos mokestis asmenims mažėja nuo 5 iki 50 proc. Todėl buvo nuspręsta pakoreguoti žemės nuomos mokesčio tarifus. Siūlomas žemės nuomos mokesčio tarifų intervalas nuo 0,1 iki 1 proc. (2009 m. buvo 0,1 – 0,8 proc.).

Mokesčio tarifai:

• Už namų valdų žemę siūlomi žemės nuomos mokesčio tarifai nuo 0,15 iki 0,5 proc.
• Už sodininkų bendrijų žemę siūlomi žemės nuomos mokesčio tarifai 0,1 ir 0,15 proc. ir 0,2 žemės nuomos mokesčio mažinimo koeficientas.
• Už žemės ūkio paskirties žemę siūlomas 0,1 proc. žemės nuomos mokesčio tarifas ir 0,2 žemės nuomos mokesčio mažinimo koeficientas.
• Už žemės sklypus, kuriuose stovi daugiabučiai namai, siūlomi žemės nuomos mokesčio tarifai nuo 0,1 iki 0,4 proc. Atsisakoma žemės nuomos mokesčio mažinimo koeficiento 0,6, kadangi ženkliai sumažėjo žemės sklypų vidutinės rinkos vertės.
• Už garažų žemę siūlomi žemės nuomos mokesčio tarifai nuo 0,3 iki 0,9 proc.
• Už komercinės ir kitos paskirties žemę siūlomi žemės nuomos mokesčio tarifai nuo 0,4 iki 1 proc.

Asmenims, kurie 2009 m. išsinuomojo komercinės paskirties valstybinės žemės sklypus, arba susitarimu, pasirašytu su Kauno apskrities viršininko administracija, valstybinės žemės sklypo vertė buvo pakeista į 2009 m. vidutinę rinkos vertę, nuspręsta taikyti 0,75 žemės nuomos mokesčio mažinimo koeficientą. Mažinimo koeficientas siūlomas todėl, kad 2009 m., palyginus su 2010 m., valstybinės žemės sklypų vidutinės rinkos vertės buvo didesnės iki 50 proc.

Taip pat siūloma visiems asmenims (išskyrus tiems, kuriems jau taikomas 0,75 ir 0,2 mokesčio mažinimo koeficientas), kurie nuo 2009 m. sausio 1 d. išsinuomojo valstybinę žemę rinkos verte, taikyti 0,9 žemės nuomos mokesčio mažinimo koeficientą. Mokestis asmenims, sudariusiems valstybinės žemės nuomos sutartis, mažinamas siekiant skatinti kuo daugiau asmenų nuomotis valstybinę žemę.

Valstybinės žemės nuomininkams, kurie žemės nuomos sutartis yra sudarę iki 2008 m. gruodžio 31 d., žemės nuomos mokesčio tarifas paliktas nepakeistas (1,5 proc. ir 2 proc.).

Tarybos nariai ketvirtadienį taip pat pritarė, kad būtų pakeistos Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. buvo panaikinta Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno miesto žemėtvarkos tarnyba, kuri Savivaldybei teikdavo valstybinės žemės nuomos sutarčių kopijas. Savivaldybė sieks minėtų sutarčių kopijas gauti iš institucijos, atliekančios valstybinės žemės valdytojo funkcijas.

Be to, iki 2010 m. liepos 1 d. Finansų skyrius teikė Kauno apskrities viršininko administracijai informaciją apie asmenis, nemokančius valstybinės žemės nuomos mokesčio. Minėta institucija, gavusi Finansų skyriaus informaciją, imdavosi priemonių, kad valstybinės žemės nuomininkai laikytųsi valstybinės žemės nuomos sutartyse nustatytų sąlygų. Nuo liepos 1 d. numatoma minėtą informaciją apie valstybinės žemės nuomos mokesčio skolininkus teikti institucijai, atliekančiai valstybinės žemės valdytojo funkcijas ir sudarančiai valstybinės žemės nuomos sutartis.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: