(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2010 m. rugpjūčio mėn. eksportuota prekių už 4,9 mlrd. litų, importuota – už 5,2 mlrd. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,3 mlrd. litų ir buvo 49,8 procento mažesnis nei 2009 m. rugpjūčio mėn. Prekybos su ES valstybėmis statistika buvo patikslinta gavus PVM deklaracijų duomenis.

Per metus (2010 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2009 m. rugpjūčio mėn.) eksportas padidėjo 43,4, importas – 29,2 procento. Be mineralinių produktų eksportas padidėjo 41,2, importas – 35,7 procento; lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 39,9, be mineralinių produktų – 35,8 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 52,1 procento padidėjęs naftos produktų, 84,2 procento – antžeminio transporto priemonių, 34 – plastikų ir jų gaminių eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 60,8 procento padidėjęs katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių ir 4,5 – žalios naftos importas.

Per mėnesį (2010 m. rugpjūčio mėn., palyginti su liepos mėn.) eksportas padidėjo 8,3, o importas sumažėjo 4,5 procento. Be mineralinių produktų eksportas padidėjo 8,6, importas – 6,2 procento; lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 7,8 procento, be mineralinių produktų – 7,4 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 34 procentais padidėjęs antžeminio transporto priemonių ir 7,7 – naftos produktų eksportas. Importo sumažėjimui įtakos turėjo 30,4 procento sumažėjęs žalios naftos importas.

2010 m. sausio-rugpjūčio mėn., palyginti su 2009 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 27,9, importas – 27,3 procento. Be mineralinių produktų eksportas padidėjo 23,3, o importas – 19,6 procento; lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 25,6 procento, be mineralinių produktų – 18,1 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 47,1 procento padidėjęs naftos produktų, 45,4 – antžeminio transporto priemonių, 33,1 – plastikų ir jų gaminių eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 43,9 procento padidėjęs žalios naftos, 51,4 – antžeminio transporto priemonių, 32 procentais – elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių importas.

2010 m. sausio-rugpjūčio mėn. svarbiausios Lietuvos eksporto partnerės buvo Rusija (14,8%), Vokietija (10,3%), Latvija (9,5%) ir Lenkija (7,5%). Svarbiausios importo partnerės – Rusija (33%), Vokietija (11,2%), Lenkija (8,9%) ir Latvija (5,9%).

2010 m. sausio-rugpjūčio mėn. didžiausią Lietuvos eksporto dalį sudarė mineraliniai produktai (24,5%); mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros įranga (10,1%); antžeminio transporto priemonės (8%). Didžiausią importo dalį sudarė mineraliniai produktai (33,5%); mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros įranga (12%), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija (11,7%).

Šaltinis: Statistikos departamentas

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: