Stock.xchng archyvo nuotr.

Per pirmąjį šių metų pusmetį patikrinus transporto priemones, gabenančias mėsą ir kitus maisto produktus bei prekių realizavimo vietas (prekyvietes), sulaikyta daugiau kaip 52 t produkcijos.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos ir Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos įgyvendindama kovos su kontrabanda ir nelegalia apyvarta priemones, rengia tikslinius tikrinimus keliuose transporto priemonių, gabenančių mėsą ir kitus maisto produktus bei vykdo patikrinimus prekių realizavimo vietose (prekyvietėse).

Šių bendrų patikrinimų metu per pirmąjį šių metų pusmetį sulaikyta daugiau kaip 52 t produkcijos. Iš apyvartos išimta 16,8 t gyvūninio ir 1,3 t negyvūninio maisto produktų, 24 260 vnt. kiaušinių, daugiau nei 2 tūkst. litrų alkoholinių ir 91 litras nealkoholinių gėrimų. Mėsos ir kitų maisto produktų patekimo į vidaus rinką ir apyvartos joje kontrolės metu sustabdyta daugiau kaip 5 t, išimta ir sunaikinta 29 t produkcijos. Už nustatytus pažeidimus skirta 27 tūkst. Lt baudų.

„Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba glaudžiai bendradarbiauja su kitomis kompetentingomis institucijomis. Organizuojami koordinaciniai pasitarimai, tvirtinami kovos su kontrabanda ir nelegalia apyvarta priemonių planai, keičiamasi informacija, stengiamasi vykdyti efektyvią maisto produktų kontrolę prekybos vietose. Siekiant išaiškinti kuo daugiau nelegalių prekiautojų, VMVT pereina prie naujų tikrinimų metodų“, – teigė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos ir užkrečiamųjų ligų centro vedėjas Mindaugas Kašinskas.

Šių metų birželio mėnesį teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų inspektoriai atliko tikslinus mėsos ir mėsos produktų saugos ir atsekamumo patikrinimus Kauno ir Kėdainių prekyvietėse. Devyniolikoje prekyviečių patikrinta daugiau kaip 300 prekiautojų paukštiena, kita mėsa ir jos produktais. Buvo patikrinta daugiau kaip 32 t mėsos ir jos gaminių.

Patikrinimų metu buvo nustatyta pažeidimų, kai prekiautojai nepateikė produkcijos įsigijimo dokumentų, mėsa buvo saugoma aplinkos temperatūroje, ženklinimas neatitiko teisės aktų reikalavimų. Be to, nustatyti atsekamumo reikalavimų pažeidimai, netinkamai ir ne laiku buvo pildomi parduodamų mėsos ar jos produktų apskaitos žurnalai, nesilaikoma prekybos higienos reikalavimų.

Kauno ir Kėdainių miestų prekyvietėse dėl produkcijos atsekamumo, laikymo sąlygų ir kitų pažeidimų buvo sustabdytas realizavimas ir utilizuota 1,4 tonos nesaugios mėsos ir jos gaminių. Už pažeidimus prekiaujant, 30 prekiautojų buvo nubausti baudomis (2 620 Lt).

Kad užtikrinti prekyvietėse parduodamų gyvūninių ir negyvūninių maisto produktų saugos ir kokybės atitiktį teisės aktų reikalavimams, VMVT ir toliau vykdys sustiprintą kontrolę prekybos vietose. Bendradarbiaujant su kitų kontrolės institucijų specialistais, visose prekyvietėse bus vykdomi tiksliniai patikrinimai, siekiant nustatyti nelegalios prekybos atvejus. Apie nustatytus pažeidimus bus informuojama visuomenė.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: