Pernai bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių skaičius padidėjo 92,6 proc.

0
1
(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Statistikos departamentas, remdamasis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis, praneša, kad 2009 m. buvo pastebimas spartus bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių skaičiaus augimas – bankroto procesas buvo pradėtas 1843 įmonėse, tai yra 92,6 procento daugiau nei 2008 metais. Dažniausiai bankrotą įmonėms skelbė įmonių administracijos vadovai, inicijavę 41,4 procento visų praėjusių metų bankrotų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba – 15,6 procento, įmonių savininkai – 7,7 procento. 2009 m., palyginti su 2008 m., darbuotojų inicijuotų bankrotų skaičius išaugo 3,5 karto, įmonių administracijos vadovų – 2,9 karto. Per 2009 m. daugiausia bankroto procesų buvo pradėta Vilniaus (639), Kauno (382) ir Klaipėdos (266) apskrityse.

2009 m. daugiausia bankrutavo statybos įmonės – 422, arba 22,9 procento visų praėjusiais metais bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių, bei didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės – 415 (22,5 proc.). 2009 m., palyginti su 2008 m., padidėjo daugelio veiklos rūšių bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių skaičius. Ypač padaugėjo transporto ir saugojimo (3,5 karto), informacijos ir ryšių bei nekilnojamojo turto operacijomis užsiimančių (po 3,1 karto) įmonių bankrotų. 2009 m. bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto ir kreditorių reikalavimų santykis buvo 0,7, t. y. įmonių turtu buvo padengta tik 70 procentų kreditorių reikalavimų.

1993-2009 m. bankrotas buvo paskelbtas 8672 įmonėms ir 14 bankų. Bankroto procesai buvo baigti 5967 įmonėse, arba 68,8 procento, ir 13 bankų. Iš šių įmonių 5827 įmonės likviduotos. 2705 įmonėse bankroto procesai dar vykdomi.

Visų 1993-2009 m. bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių patvirtinti kreditorių reikalavimai bankroto proceso pradžioje siekė 15 772,5 mln. litų, ir 1,5 karto viršijo šių įmonių turtą, kuris sudarė 10 612,3 mln. litų. Didžiausi bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių kreditorių reikalavimai buvo už pateiktas prekes ir paslaugas – 26 procentai visų kreditorių reikalavimų. Įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai sudarė 25,8 procento, Valstybinės mokesčių inspekcijos – 12,3 procento, kitų kreditorių (žemdirbių, energetikų ir pan.) – 17,6 procento. Darbuotojų reikalavimai sudarė 4,6 procento, arba 723,9 mln. litų. 1993-2009 m. kreditoriams grąžinta 1511,3 mln. litų, arba 9,6 procento kreditorių reikalavimų. Geriausiai buvo atsiskaitoma su darbuotojais – padengta 47 procentai kreditorių reikalavimų. 2009 m. Garantinis fondas patenkino 340 įmonių paraiškas, pagal kurias! išmokoms 8110 bankrutuojančių įmonių darbuotojams buvo skirta 22,6 mln. litų. Iš fondo lėšų buvo padengta 62,9 procento įmonių skolos, susidariusios dėl nesumokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų. Dėl 1993-2009 m. įvykusių įmonių

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here