Pervežta daugiau krovinių ir keleivių
(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Išankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, pirmąjį 2011 m. ketvirtį krovinių vežta 10,1 procento daugiau nei per tą patį 2010 m. laikotarpį (2011 m. I ketv. – 24,4 mln. t, 2010 m. I ketv. – 22,1 mln. t).

Vežimas geležinkelių transportu sudarė 53,5, kelių transportu – 37,9, jūrų – 8,2, vidaus vandenų transportu – 0,4, Lietuvos oro bendrovių lėktuvais – 0,003 procento vežimų.

Palyginti su pirmuoju 2010 m. ketvirčiu, padidėjo krovinių vežimas jūrų transportu – 22 procentais (2011 m. I ketv. – 2 mln. t, 2010 m. I ketv. – 1,6 mln. t), vidaus vandenų transportu – 20,2 pro­cento (2011 m. ketv. – 107,1 tūkst. t, 2010 m. I ketv. – 89,1 tūkst. t), geležinkelių transportu – 10,2 procento (2011 m. I ketv. – 13 mln. t, 2010 m. I ketv. – 11,8 mln. t), kelių transportu – 7,7 procento (2011 m. I ketv. – 9,2 mln. t, 2010 m. I ketv. – 8,6 mln. t), Lietuvos oro bendrovių lėktuvais – 4,2 procento (2011 m. I ketv. – 0,69 tūkst. t, 2010 m. I ketv. – 0,66 tūkst. t).

Pirmąjį 2011 m. ketvirtį keleivių vežta 1,1 procento daugiau nei pernai atitinkamu laikotarpiu (2011 m. I ketv. – 100,3 mln., 2010 m. I ketv. – 99,2 mln.). Daugiausia keleivių (98,8 proc.) vežta kelių transportu, 1 procentas – geležinkelių transportu, 0,15 – vidaus vandenų transportu, 0,05 – Lietuvos oro bendrovių lėktuvais ir 0,05 – jūrų transportu.

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale 2011 m. sausio-gegužės mėn. krovinių perkrovimas padidėjo 19,2 procento, palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu. Krovinių krova sudarė 18,7 mln. tonų.

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste perkrauta 15,3 mln. tonų krovinių, arba 21,7 procento daugiau, Būtingės terminale – 3,4 mln. tonų, arba 9,1 procento daugiau negu 2010 m. sausio-gegužės mėn. Skystieji kroviniai sudarė 42,7 procento (8 mln. t) visų per­krautų krovinių, birieji – 31,6 procento (5,9 mln. t), bendrieji – 25,7 procento (4,8 mln. t).

Palyginti su 2010 m. sausio-gegužės mėn., padidėjo skystųjų (11,3 proc.), biriųjų (27,6 proc.) ir bendrųjų (23,7 proc.) krovinių krova (per 2010 m. penkis mėn. – atitinkamai 7,2 mln. t, 4,6 mln. t ir 3,9 mln. t). Per 2011 m. sausio-gegužės mėn. perkrauta 176 tūkst. konteinerių (TEU1), 103,2 tūkst. kelių transporto priemonių ir 2,3 tūkst. prekinių vagonų. Palyginti su 2010 m. sausio-gegužės mėn., padidėjo konteinerių (53,4 proc.), kelių transporto priemonių (24 proc.) ir prekinių vagonų (17,3 proc.) krova.

AB „Lietuvos geležinkeliai” 2011 m. sausio-gegužės mėn. vežė 21,8 mln. tonų krovinių, tai 11,5 procento daugiau nei per tą patį 2010 m. laikotarpį. Palyginti su 2010 m. sausio-gegužės mėn., vidaus krovinių vežimas 2011 m. sausio-gegužės mėn. padidėjo 16,5 procento ir sudarė 5,6 mln. tonų, tarptautinis vežimas padidėjo 9,9 procento ir sudarė 16,2 mln. tonų.

2011 m. sausio-gegužės mėn. į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 934,8 tūkst. keleivių, tai 19 procentų daugiau nei tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu.

Daugiausia keleivių išvyko į ir atvyko iš Jungtinės Karalystės (187 tūkst., arba 20 proc.), Vokietijos (100,1 tūkst., arba 10,7 proc.), Latvijos (92,8 tūkst., arba 9,9 proc.), Danijos (70,3 tūkst., arba 7,5 proc.) ir Airijos (63 tūkst., arba 6,7 proc.). Palyginti su 2010 m. sausio-gegužės mėn., daugiau keleivių išvyko į ir atvyko iš Latvijos – 36 procentai, Vokietijos – 15,5, Jungtinės Karalystės – 9,7, Airijos – 1,9 procento, o mažiau – į ir iš Danijos – 12,8 procento.

Dauguma keleivių – 93 procentai (869,5 tūkst.) – atvyko ir išvyko reguliariaisiais skrydžiais. Palyginti su 2010 m. sausio-gegužės mėn., jų srautas padidėjo 28,6 procento. Oro uostuose pakrauta ir iškrauta 5,1 tūkst. tonų krovinių ir pašto, arba 27,3 procen­to daugiau nei 2010 m. sausio-gegužės mėn. Lietuvos ir užsienio oro bendrovių lėktuvai 2011 m. sausio-gegužės mėn. oro uostuose nusileido ir pakilo 15,1 tūkst. kartų, arba 0,4 procento daugiau nei tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu.

2011 m. sausio-gegužės mėn. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais vežta 118,8 tūkst. keleivių, tai 52,9 procen­to mažiau nei 2010 m. sausio-gegužės mėn. Didžioji keleivių dalis – 80,5 procento (95,7 tūkst.), arba 49,8 procento mažiau nei 2010 m. sausio-gegužės mėn., – vežta nereguliariaisiais skrydžiais. Keleivių apyvarta sudarė 217,6 mln. keleivio kilometrų ir, palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu, sumažėjo 68,5 procento. Krovinių ir pašto 2011 m. sausio-gegužės mėn.

Lietuvos oro bendrovių lėktuvais vežta 1,1 tūkst. tonų, arba 18 procentų daugiau nei per tą patį 2010 m. laikotarpį, o krovinių apyvarta padidėjo 14,5 procento ir sudarė 1,1 mln. tonkilometrių.

Vidaus vandenų transportu 2011 m. sausio-gegužės mėn. vežti kroviniai sudarė 270,7 tūkst. tonų, arba 19,3 procento daugiau, keleivių vežta 379 tūkst., arba 0,8 procen­to mažiau nei 2010 m. sausio-gegužės mėn.

Reklama: ingstad.lt

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: