(c) Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Biokurą kūrenanti ir pigesnę šilumą gaminanti elektrinė Kaune bus pastatyta per trejus metus.  Šiam projektui uždegta žalia šviesa, kai pirmadienį AB “Kauno energija” suderino paskutinius naujos “Petrašiūnų energijos” bendrovės steigimo klausimus.

“Kauno energijos” valdyba nusprendė pakeisti praėjusiųjų metų lapkričio 24 d. sprendimą su AB “Lietuvos energija” steigti bendrą įmonę “Petrašiūnų energiją”, kuri vykdys naujos biokuru kūrenamos kogeneracinės elektrinės statybos projektą dabartinės Petrašiūnų elektrinės teritorijoje.

Pirmadienį priimto pasikeitimo esmė – keičiamas steigiamos bendrovės akcijų skaičiaus tarp steigėjų paskirstymas: AB “Kauno energija” įsigys 33 proc., o AB “Lietuvos energija” – 67 proc. steigiamos bendrovės akcijų bei balsų jos visuotiniame akcininkų susirinkime. Steigiamos bendrovės įstatinis kapitalas bus 200 tūkst. Lt.

“Džiugu, kad “Kauno energija” ir “Lietuvos energija” suderino visas sąlygas ir Petrašiūnų elektrinės teritorijoje bus statoma nauja šilumos gamybos jėgainė. Joje kogeneracijos pagrindu iš biomasės būtų gaminama šilumos bei elektros energija, kuri kauniečius aprūpins pigesne šiluma”, – po valdybos sprendimo teigė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.

Naujoji kogeneracinė jėgainė gamins apie 45 – 50 MW šilumos energijos, kuri bus tiekiama į AB “Kauno energija” integruotą tinklą, ir apie 20 – 25 MW elektros energijos, kuri bus realizuojama elektros energetiką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Projektą planuojama įgyvendinti per 3 metus. Jėgainės eksploataciją ketinama pradėti jau 2014 metų kovo mėnesį. Tam reikės apie 75 mln. eurų (259 mln. Lt) investicijų. Projekto finansavimą užtikrins AB “Lietuvos energija”. Taip pat ji organizuos ir koordinuos projekto įgyvendinimą bei vykdymą.

AB “Kauno energija” prie bendrovės steigimo prisidės turtiniu įnašu – užtikrins ir suteiks prisijungimą prie savo valdomų šilumos perdavimo tinklų bei užtikrins galimybę naujos elektrinės statybai panaudoti jai priklausančius pastatus ar žemę, esančius Petrašiūnų elektrinės teritorijoje.

Tikimasi, kad, įvykdžius projektą, šiluma Kauno vartotojams bus tiekiama mažesne kaina. Taip pat, projektas išplės atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, prisidės prie Nacionalinėje energetikos strategijoje įtvirtintų Vyriausybės prioritetų įgyvendinimo, t.y. mažins šilumos gamybos metu į aplinką išmetamą CO2 bei užtikrins iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminamos šilumos ir elektros energijos dalies didėjimą galutiniame energijos vartojimo balanse.

Akcinei bendrovei “Lietuvos energija” projektas užtikrins  įmonės gamybinių pajėgumų plėtrą Lietuvoje išgaunant šilumos ir elektros energiją panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Įgyvendindama projektą įmonė ugdys specialistų kompetencijas panaudojant naujas technologijas gamyboje.

Remiantis tarybos sekretoriato informacija

Naujienos iš interneto

Sponsored video

Taip pat skaitykite: