(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės taryba kreipsis į Seimą, prašydama inicijuoti Alkoholio kontrolės įstatymo pataisą, kad alkoholinių gėrimų prekyba būtų leidžiama tik stacionariose specializuotuose alkoholinių gėrimų parduotuvėse.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais, leidžia prekiauti alkoholiu stacionarių prekybos įmonių specializuotose alkoholinių gėrimų prekybos skyriuose.

Tuo tarpu gamyklų supilstytais į tarą natūralios fermentacijos sidru (kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento), alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais kioskuose iki 2012 m. sausio 1 d. leidžiama prekiauti ir paviljonuose, automobiliuose – parduotuvėse (kurios aptarnauja kaimo gyventojus savivaldybės tarybos nustatyta tvarka) bei stacionarių prekybos įmonių nespecializuotuose skyriuose.

Alkoholio kontrolės įstatymas suteikia teisę savivaldybių tarybai tik riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais bei riboti ar uždrausti alkoholio prekybą švenčių ir masinių renginių dienomis.

Kauno miesto savivaldybės taryba šia teise pasinaudojo ir 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimu apribojo alaus, alaus mišinių su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidro, kurio etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, prekybos laiką nuo 12 val. iki 9 val. kioskuose, esančiuose Laisvės alėjoje, jos prieigose (tarp K. Donelaičio g. ir Kęstučio g.) ir Senamiestyje.

Gegužės 26 d. Kauno miesto savivaldybės kolegijos posėdyje buvo išsakyta politikų nuomonė dėl pernelyg paprastos prekybos alkoholiu, kuri skatina didelį alkoholio vartojimą, o tai prieštarauja pagrindinėms Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatoms. Todėl kolegijos posėdyje daugumos dalyvavusiųjų sutarimu buvo nuspręsta siūlyti Seimui teikti Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas.

Siūloma keisti mažmeninę alkoholinių gėrimų prekybą reglamentuojančius teisės aktus, kuriuose būtų numatyta leidžiama alkoholinių gėrimų prekyba tik stacionariose specializuotuose alkoholinių gėrimų parduotuvėse (specializuotose alkoholinių gėrimų prekybos skyriuose), kuriose prekių asortimentą sudaro tik alkoholiniai gėrimai arba alkoholiniai gėrimai ir gretutinės prekės.

Tokios parduotuvės taip pat privalo turėtu atskirą įėjimą, visiškai izoliuotą nuo gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, nesusijusių su prekių pardavimo organizavimu ar jų sandėliavimu, o atsiskaitymas už alkoholinius gėrimus turi būti vykdomas tik stacionarios specializuotuos alkoholinių gėrimų parduotuvės (stacionaraus specializuoto alkoholinių gėrimų skyriaus) viduje.

Taip pat siūloma, kad įmonės, turinčios licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir vykdančios viešojo maitinimo veiklą, turėtų teisę parduoti alkoholinius gėrimus nuo 22 valandos iki 8 valandos tik atidarytoje pakuotėje arba išpilstytus alkoholinius gėrimus ir tik vartoti vietoje.

Be to, įmonė privalėtų užtikrinti, kad joje įsigyti alkoholiniai gėrimai nebūtų išnešami už licencijoje nurodytos prekybos alkoholiniais gėrimais vietos ribų.

Šie pasiūlymai sumažintų alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, piktnaudžiavimą alkoholiu, bei padėtų išvengti alkoholinių gėrimų prekybos po 22 val. iš „pseudo“ barų, kurie tik formaliai pakeitė savo veiklos rūšį įsigaliojus Alkoholio kontrolės įstatymo pataisai, draudžiančiai prekiauti alkoholiu nuo 22 val. iki 8 valandos.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: