president.lt/ Dž. G. Barysaitės nuotr.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė teikia Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pataisas, kad visų tarnautojų, partijų vadovų, patarėjų privačių interesų deklaracijos būtų viešos, būtų pateikiama informacija apie sudaromų sandorių sumas.

Prezidentūra praneša, kad šalies vadovės inicijuotomis pataisomis siekiama didinti skaidrumą ir garantuoti visuomenės teisę gauti informaciją apie valstybės tarnautojų privačius interesus bei sudaromus sandorius.

Pasak prezidentės, skaidrumas ir viešumas yra viena svarbiausių priemonių kovojant su korupcija, todėl visuomenė turi teisę gauti informaciją apie viešąjį sektorių. “Tik taip bus galima užtikrinti, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys priima sprendi mus skaidriai ir nešališkai, gyvena pagal teisėtas pajamas, dirba viešojo intereso labui”, – rašoma pranešime.

Pataisos numato, kad visų valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų, politinių partijų pirmininkų ir jų pavaduotojų, valstybės politikų visuomeninių konsultantų, padėjėjų, patarėjų privačių interesų deklaracijų duomenys būtų vieši ir skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto puslapyje. Prezidentūra pažymi, kad panaši praktika galioja daugelyje Vakarų valstybių.

Dabar viešai skelbiamos tik kai kurių valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijos, tuo tarpu, pavyzdžiui, politikų visuomeniniams patarėjams arba neparlamentinių partijų vadovams bei kitiems viešojo administravimo įgaliojimus turintiems tarnautojams viešai deklaracijų skelbti nereikia.

Taip pat prezidentės teikiamomis pataisomis siūloma viešinti politikų ir valstybės tarnautojų sudaromus sandorius, nurodant konkrečias jų vertes ir sandorio šalis. Šiuo metu pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintas taisykles sandorių vertės skelbti neprivaloma.

Prezidentės teigimu, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai pakeitus taisykles dėl sandorių vertės skelbimo, buvo žengtas žingsnis atgal kovojant su galima korupcija. Siekiant įtvirtinti prievolę viešinti sandorių vertes ir kitus duomenis, šalies vadovė ir teikia įstatymo pataisas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: