Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) visuomenei pristato į studentus orientuotų studijų modelį (angl. – Student centered learning) ir šio modelio įgyvendinimo metodiką. Įdiegti į studentus orientuotą studijų modelį visų 47–ių Bolonijos proceso šalių švietimo ministrai įsipareigojo pasirašydami Leuven ir Louvain-la-Neuve komunikatą 2009 m. Akademinė bendruomenė kviečiama vertinti LSAS darbo grupės parengtą metodiką, diskutuoti ir teikti siūlymus, kaip užtikrinti efektyvų modelio įgyvendinimą Lietuvos aukštosiose mokyklose.

„Europos šalys, įsipareigojusios įgyvendinti į studentus orientuotų studijų modelį, išreiškė kitokį požiūrį į mokymo ir mokymosi procesą. Sutarta, jog būtina kurti efektyvesnes studijų programas, paramos studentams struktūras, užtikrinti visų trijų studijų pakopų lygiavertiškumą. Modelį įgyvendinus Lietuvoje būtų keliami didesni reikalavimai studijų kokybei, skatinama plėtoti lankstesnes, individualiai pritaikomas švietimo programas ir aukštojo mokslo tarptautiškumą“, – teigia LSAS prezidentas Arūnas Mark.

Pasak LSAS prezidento darbo grupė parengė modelio įgyvendinimo metodiką vadovaudamasi Europos studentų sąjungos (ESU) patvirtintomis Europos į studentus orientuotų studijų modelio gairėmis, Lietuvos bei užsienio mokslininkų darbais, studentų bei dėstytojų apklausos rezultatais. Su į studentus orientuotų studijų modeliu galite susipažinti interneto svetainėje http://apklausos.lsas.lt/?survey=2766ae4fd0f70b9c453c0980b0c2290b. Taip pat kviečiame vertinti ir teikti pastabas parengtai metodikai iki 2011 m. vasario 1 d., į kurias bus atsižvelgiama teikiant siūlymus aukštosioms mokykloms dėl modelio įgyvendinimo.

Į studentus orientuotų studijų modelis jau yra taikomas Belgijos, D. Britanijos, Danijos, Norvegijos, Nyderlandų ir Švedijos aukštosiose mokyklose. Dalis šio modelio principų jau yra taikomi ISM Vadybos ir ekonomikos universitete ir VU Ekonomikos fakultete.

Lietuva Bolonijos proceso deklaraciją pasirašė ir į procesą įstojo 1999 m., įsipareigodama kartu su kitomis proceso dalyvėmis gerinti aukštojo mokslo rodiklius bei kurti Europos aukštojo mokslo erdvę.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: