(c) stock.xchng archyvo nuotr.

„Tai buvo gera galimybė pamatyti kitą kultūrą, bendrauti kita kalba ir žinoma atlikti praktinį mokymą“, „Gyvenimas šeimoje buvo puikus, dirbant turėjau galimybę susipažinti su naujais žmonėmis“, „Įmonė, kurioje dirbau yra labai garsi visoje Didžiojoje Britanijoje“. Tai tik dalis praktiką užsienyje atlikusių moksleivių įspūdžių.
Kauno ryšininkų mokykla kartu su partneriu, Alytaus profesinio rengimo centru, dalyvavo Švietimo mainų ir paramos fondo administruojamoje Leonardo da Vinci programoje ir vykdė projektą „Naujas veiklos pasaulio vaidmuo tobulinant IT ir verslo organizavimo profesines kompetencijas“, kurio metu 10 moksleivių iš abiejų mokyklų atliko trijų savaičių praktiką Didžiosios Britanijos ir Olandijos įmonėse.

Rengiant kvalifikuotus darbininkus labai svarbus yra praktinis mokymas, todėl tiek pirminio, tiek tęstinio profesinio mokymo programose 60-70 % profesijai įgyti numatyto laiko skiriama praktiniam mokymui. Lietuvoje vyrauja mokyklinis profesinio mokymo modelis, kai ne tik teorinis, bet ir didžioji dalis praktinio mokymo vykdoma mokykloje. Praktinio mokymo kokybei užtikrinti reikia, kad mokyklose bei įmonėse, kuriose mokiniai atlieka gamybinę praktiką, esanti praktinio mokymo bazė atitiktų nustatytus reikalavimams, o praktikoms vadovautų aukštos kvalifikacijos praktikos vadovai. Įmonės finansiškai neskatinamos kurti praktikos vietas, o mokyklos neturi pakankamai lėšų praktikų bazės modernizavimui. Lietuvos profesinio rengimo tikslas sukurti sąlygas, kuriose žmogus galėtų įgyti kvalifikacijas, laiduojančias jo kaip asmenybės tobulėjimą, profesinį mobilumą bei atitiktų nuolat besikeičiančios informacinės visuomenės poreikius. Darbo rinkos reikalavimai yra svarbiausias rodiklis vykdant profesinio mokymo programas. Tam, kad būtų pilniau atsižvelgta į darbo rinkos poreikius, Kauno ryšininkų mokykla rengė šį projektą.

Renardas Gruodis, kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės moksleivis, džiaugėsi, kad praktikos vietoje jam tekdavo išbandyti vis ką nors naujo. Jis buvo įdarbintas nedidelėje Anglijos įmonėje, prekiaujančia kompiuterių technine įranga. „Stažuotė davė labai didelės naudos – sako Renardas. – Pamačiau kaip užsienyje išvystyta kompiuterinė technika, pritaikiau ir įtvirtinau savo turimas žinias. Taip pat likau sužavėtas anglų mandagumu – žmonės visada sako „sorry“, nors aš būnu kaltas, nepažįstamieji sveikinasi gatvėje. Pasak Vytauto Pilipavičiaus, darbo metu buvo situacijų kada teko pasitikėti tik savimi. Taip patobulino ne tik profesinius, bet ir asmeninius įgūdžius. Praktikos laikotarpiu kai kurie iš moksleivių gyveno šeimose, o tai padėjo geriau pažinti vietos gyvenimą. Nors už praktiką įmonė pinigų moksleiviams nemokėjo, visos kelionės, pragyvenimo, kalbinio ir kultūrinio parengimo išlaidos buvo finansuotos iš Leonardo da Vinci programos lėšų.

Sugrįžusių moksleivių įspūdžiai ir entuziazmas tęsti studijas džiugina mokyklas ir skatina toliau vykdyti projektus pagal profesinės praktikos programas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: