(c) Kaunovandenys.lt archyvo nuotr.

Projekto esmė – Kauno nuotekų valyklos teritorijoje pastatyti regioninius dumblo apdorojimo įrenginius, kuriuose bus apdorojamas ne tik šioje valykloje susidaręs dumblas, bet ir numatyta galimybė apdoroti nuotekų dumblą iš Birštono, Zapyškio, Ežerėlio, Raudondvario, Neveronių, Vilkijos, Šlienavos nuotekų valyklų. Projekto įgyvendinimas leis išspręsti naujai susidarančio dumblo apdorojimo ir saugojimo problemą Kauno regione. Šių problemų sprendimui yra gautas finansavimas iš ES sanglaudos fondo lėšų, nes bendrovė viena nebūtų pajėgi finansuoti visą projektą.

2010 m. sausio 6 diena paskelbtas atviras konkursas statybos darbų rangovui parinkti. Bus perkami šie pagrindiniai darbai: Kauno dumblo apdorojimo įrenginių projektavimas, montavimas ir paleidimas-derinimas; techninio ir darbo projektų statomiems statiniams (įrengimams) parengimas; esamų statinių ir technologinių įrenginių atnaujinimas ir išplėtimas; visų reikiamų naujų technologinių ir kitų įrengimų tiekimas bei sumontavimas, naujų dumblo apdorojimo (sausinimo, džiovinimo, saugojimo ir pan.) įrenginių statyba; personalo mokymo ir instruktavimo darbai. Pasiūlymų pateikimo terminas 2010-03-15 d.

Nuotekų dumblo tvarkymas – aktuali problema ne tik Lietuvoje bet ir kitose Europos Sąjungos ir pasaulio šalyse. Griežtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai Lietuvoje skatina diegti modernias ir efektyvias nuotekų valymo technologijas. Dėl to didėja susidarančio dumblo kiekiai, kurių tvarkymas iki šiol naudojamais būdais pradeda kelti grėsmę aplinkai, nebeatitinka ilgalaikių visuomenės interesų, prieštarauja darnios plėtros principams.

Įgyvendinus projektą, Kauno regione bus išspręsta ne mažai problemų: dumblo kiekio mažinimas, dumblo kvapo panaikinimas, dumblo stabilizavimas, sumažės šiltnamio dujų emisijos. Kauno dumblo apdorojimo įrenginiuose nuotekų dumblas bus ne tik pūdomas ir sausinamas, bet ir džiovinamas, dėl to padidės apdoroto dumblo panaudojimo galimybės, sumažės dumblo kiekis aikštelėse, bus užkirstas kelias grunto/dirvožemio taršai. Įgyvendinus šį projektą bus prisidėta prie 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos problemų sprendimo, kurioje numatoma, kad įgyvendinus programą apie 80 proc. Lietuvoje susidarančio dumblo bus tvarkoma taikant modernias technologijas.

Dumblo apdorojimo (džiovinimo) įrenginiai atlikus darbus turės išdžiovinti ne mažiau kaip 26100 t/metus sausinti dumblo, įrenginių vandens išgarinimo našumas ne mažiau kaip 2700 kgH2O/val.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: