(c) Kauno menininkų namų archyvo nuotr.

Lapkričio 10 d., antradienį, 18 val. Kauno menininkų namuose „Gintaro Slavinsko poezijos vakaras“. Dalyvaus: dailininkas, poetas Gintaras Kazimieras Slavinskas, poetas Gintaras Patackas, gitaristas Agnius Rušys. Vakaro metu bus eksponuojamas Gintaro Slavinsko sudarytas jo protėvijos geneologinis medis „Europa prieš 1000 metų ir dar anksčiau“.

Lapkričio 11 d., trečiadienį, 17.30 val. Kauno menininkų namuose projektas „Tautinės kultūros sklaida: Lietuva-Šveicarija“ – susitikimas su Šveicarijos lietuvių bendruomenės nariais taip pat knygos „Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje (Sugrįžimų apybraižos)“ pristatymas. Vakare dalyvaus: Šveicarijos lietuvės- Diana Brunner, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen, Virginija Siderkevičiūtė ir Janina Survilaitė (LRS narė); projekto nariai rašytojai: Aleksas Dabulskis, Jurgis Gimberis, Juozas Jasaitis, Aldona Ruseckaitė, Petras Venclovas, Rita Vinciūnienė bei šio projekto autorė Dovilė Zelčiūtė. Vakaro metu bus pristatyta fotomenininko Zenono Baltrušio paroda „Rašytojų takais“ bei parodyta fotografuota ir filmuota kelionės medžiaga.

2009 m. gegužės 8-13 dienomis Šveicarijoje vykusiame Šveicarijos Lietuviškos knygos klubo ir Kauno menininkų namų organizuotame bendrame projekte aštuoni menininkai iš Kauno: rašytoja Dovilė Zelčiūtė, poetė, prozininkė Aldona Ruseckaitė, satyrikė, eseistė Rita Vinciūnienė, satyrikas, poetas Aleksas Dabulskis, prozininkas Petras Venclovas, humoristas Jurgis Gimberis, literatūrologas, prozininkas Juozas Jasaitis ir fotomenininkas Zenonas Baltrušis dalyvavo trijuose savo kūrybos pristatymo vakaruose-susitikimuose su Šveicarijos lietuviais. Vakarų metu autoriai skaitė savo kūrybą – poeziją, prozą, esė ir humoristinius kūrinius, siekdami pristatyti ir populiarinti dabartinę lietuvių literatūrą ir jos kūrėjus, o Šveicarų sekmadieninės mokyklos „Lituanika“ biblioteka buvo papildyta dovanotomis dabartinių lietuvių rašytojų knygomis. Taip pat buvo eksponuojama fotografo Zenono Baltrušio darbų paroda „Lietuvių rašytojai: vakar ir šiandien“. Kauno rašytojai lankė vietas, kuriose kūrė iškilūs lietuvių rašytojai – Jonas Biliūnas, Jonas Mačiulis-Maironis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Salomėja Nėris, Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana ir kt. Kelionės metu apžiūrėjo namus, kuriuose jie gyveno, kilo traukiniu į paslaptingąjį Uetlibergą, apie kurį rašė J. Biliūnas, M. Pačkauskaitė, žvelgė S. Neries, Maironio, Putino akimis į per amžius nekintantį kalnų gamtovaizdį – smaragdinius Keturių kantonų ežero vandenis, snieguotas Alpių viršūnes ar galingą Pilatus kalno siluetą saldžiojoje Liucernoje. Pagrindinis keliavusių lietuvių rašytojų tikslas buvo susitikti su Įveicarijos lietuvių bendruomenės nariais, skleisti lietuvių literatūrą, skaityti savo kūrybą. Rašytojai dalyvavo vakaruose-susitikimuose, kurie vyko Ciuriche, Bazelyje ir Lugane, kuriame Kauno menininkų delegaciją priėmė Garbės konsulas Tesino kantone Gintautas Bertašius.

„Kiekvienas pasakojome apie savo veiklą, kūrybą, išleistas knygas, kurių nemažai ir nuvežėme, norėdami padovanoti skaitytojams“ – prisimena rašytoja A. Ruseckaitė. J. Jasaitis prisiminė savo monografiją apie M. Valančių, skaitė prozoz fragmentus, su naujai rašomu romanu supažindino T. Venslovas, R. Vinciūnienė skaitė trumpąsias miniatiūras, A. Ruseckaitė ir D. Zelčiūtė – eilėraščius iš naujų knygų, J. Gimberis ir A. Dabulskis satyras. „Įdomu buvo tai, jog Šveicarijoje gyvenanti rašytoja J. I. Survilaitė-Vaitkevičienė (2009 m. priimta į Lietuvos rašytojų sąjungą), tarsi profesionali mokslininkė apžvelgė visų septynių rašytojų naujausias knygas“ – A. Ruseckaitė.

Tyrinėjimų knyga „Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“ – atveria naujus kelius kiekvienam lietuviui, kuriam įdomi kultūra, istorija, literatūra, ryšiai ir jų svarba. Susitikimas su Šveicarijos lietuvių bendruomenės nariais Kauno menininkų namuose apibendrins glaudų ir draugišką kūrybinį abiejų šalių menininkų bendradarbiavimą, siekiant tirti bei labiau domėtis savos šalies kultūra, menu.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: