Artūras Paulauskas (c) Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Po kelių dienų politikai rinksis į eilinę Seimo rudens sesiją ir paskelbs politinio sezono pradžią.

Lietuva yra parlamentinė Respublika ir Lietuvos piliečiams svarbu, kokius savo veiklos prioritetus Seimas paskelbs šį rudenį. Padėtis ekonomikoje, socialinėje sferoje, švelniai tariant, apgailėtina. A. Kubiliaus Vyriausybė, atrodo, išrado laiko mašiną ir per praėjusį pusmetį perkėlė mus į 2005-sius metus. Kartu ramindama, kad 2005 metais gyvenome „neblogai“. Taip, bet tada ekonomika augo, Vyriausybė rūpinosi socialinių funkcijų kokybe, stiprėjo žmonių socialinės garantijos, buvo viltis, tikėjimas, kad kuriame gerovės valstybę. Šiandien to nebeliko.

Šiandien verslas traukiasi į šešėlį, nebegirdime pranešimų mokesčių inspekcijai apie algų mokėjimą vokeliuose, nes žmonės džiaugiasi gaudami nors kokį atlyginimą, o ir paskolos iš banko už tokius beprotiškus procentus nebepaimsi. Sparčiai nyksta motyvacija reikalauti skaidrių santykių tarp darbininko ir darbdavio. Vis dažniau vėluoja atlyginimai, o įmonės skolos slėpiamos po bankrotų procedūromis.

Ir šiame juodame ekonominio – socialinio gyvenimo fone Seimas sesiją pradės nuo … Seimo pirmininko A. Valinsko problemų nagrinėjimo.

Norisi palinkėti, kad bent neužtruktų.

Nesinori vien kritikuoti. Iš tiesų, kritikuoti yra ką ir dėl ko, tačiau Naujoji sąjunga (socialliberalai), būdama opozicijoje, teikia Seimui, Vyriausybei įstatymų projektus, idėjas, kaip išgyventi krizę, nežlugdant verslo, neskriaudžiant vargingiausių šalies gyventojų, ir kartu kuriant demokratinę Lietuvos Respubliką, nes mums „respublikos“ sąvoka nėra vien tik tuščias garsas. Respublika mums, visų pirma, siejasi su valdžios atsakomybe savo rinkėjams, su garbingu, valstybės ir žmonių interesus atstovaujančiu valdymu, su aktyviu piliečių dalyvavimu valstybės reikaluose, savivaldos organizavimu žemesniuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose.

Šiandien Vyriausybė negali pasyviai laukti, kol atsigaus tarptautinės rinkos, rūpintis tik makroekonominiais rodikliais ir nedaryti nieko, kad čia – Lietuvoje – žmonės turėtų darbą.

Statyti, statyti ir dar kartą statyti! Kada, jeigu ne dabar, privalome kurti šalies infrastruktūros objektus; kelius, geležinkelio vėžes (Rail-Baltica), logistikos centrus, energetikos objektus, plėsti Klaipėdos jūsų uosto galimybes.

Valdžia privalo peržiūrėti mokesčių politiką, duoti galimybę išgyventi žmonėms, sugebantiems susikurti darbo vietą ir ją sukurti kitiems.

Tiesiog būtina įkurti valstybinį komercinį banką ir numušti palūkanas komerciniuose bankuose, teikti kreditus verslui.

Negalima siaurinti valstybės funkcijų švietimo ir aukštojo mokslo, medicininio aptarnavimo srityse, nes greitai jomis galės naudotis tik turtingieji.

Reikia pradėti svarstyti privalomojo balsavimo įstatymo projektą. Seimo rudens sesijoje Seimo nariai svarstys ir priims svarbiausią 2010 m. ekonominį – politinį dokumentą – valstybės biudžeto įstatymą.

Gaila, bet apie jį niekas nekalba, jis laikomas paslaptyje, dėl šio įstatymo projekto nevyksta jokių diskusijų. Panašu, visuomenės nuomonė nereikalinga?! Dialogas nevyksta.

Todėl Vyriausybė neturėtų stebėtis, kad dėl savo bėdų rudenį žmonės norės su Vyriausybe diskutuoti aikštėse, gatvėse.

Tik tada vargu, ar bepavyks civilizuotai susitarti, nes viena pusė (šiuo atveju – Vyriausybė) mano, kad ji visada teisi.

Ar tikrai?

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: