(c) Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Trečiadienį Kauno miesto savivaldybės tarybos kolegijos nariai buvo supažindinti su Kauno tvirtovės objektų pritaikymo visuomenės poreikiams darbo grupės parengta medžiaga. Kolegija pritarė siūlymui kurti viešąją įstaigą, kuri rengtų projektus ir pritrauktų ES fondų lėšas, kurios leistų pritaikyti Kauno tvirtovės objektus visuomenės poreikiams.

„Mes jau turime gerų pavyzdžių, kai padedant savivaldybei yra prikeliami paveldo objektai naujam gyvenimui. Kartu su broliais pranciškonais įsteigus bendrą viešąją įstaigą, pavyko gauti ES finansavimą Šv. Jurgio bažnyčios remontui, bendradarbiaujant su seserimis kazimierietėmis paruoštas Pažaislio vienuolyno remonto projektas“, – sakė mero pavaduotojas ir Kauno tvirtovės objektų pritaikymo visuomenės poreikiams darbo grupės vadovas Rimantas Mikaitis.

Šiais metais gegužės mėnesį darbo grupė patvirtino Kauno tvirtovės saugojimo, vystymo ir pritaikymo šiandienos poreikiams strategijos apmatus. Strategijos apmatuose įvardintos trys pagrindinės Kauno tvirtovės problemos: Kauno tvirtovė – nepažįstama, nesaugi, nepatraukli investicijoms. Reikalingas kompleksinis visų trijų problemų sprendimas. Reikia vienu metu didinti tvirtovės pažinimą, mažinti jos pavojų bei rūpintis jos investiciniu patrauklumu.

Karo centro paveldo direktoriaus Vladimiro Orlovo teigimu, VII-ojo forto ir Plokštinės Šaltojo karo muziejaus Plateliuose pavyzdys įrodo, kad galima sėkmingai sutvarkyti ir pritaikyti Kauno tvirtovės objektus įvairioms reikmėms.

Šiai dienai Kauno miesto savivaldybė nuosavybės teise valdo vienintelį – VI-ąjį fortą. Darbo grupės narių manymu, būtent į šį objektą reikia labiausiai susikoncentruoti.

Reikėtų įpareigoti Miesto tvarkymo skyrių numatyti lėšų VI-ojo forto teritorijos išvalymo darbams (šiukšlių, savaiminių želdinių ir t.t.), paspartinti specialiųjų planų rengimą, užtikrinti, jog sklandžiai vyktų išminavimo procesas, įpareigojant Detaliojo planavimo skyrių parengti VI-to forto sklypo ribų planą išminavimo darbams, derinant su Civilinės saugos tarnybos skyriumi ir Turto skyriumi, ir apsispręsti, kokiu keliu vystyti veiklas šiame objekte. VI-asis fortas galėtu būti gera bazė minėtos viešosios įstaigos veiklai.

V-ąjį fortą savivaldybė valdo patikėjimo teise. Asociacija „Kauno tvirtovė“ ne kartą kreipėsi prašydama leisti naudotis šiuo objektu panaudos pagrindais. Darbo grupės posėdyje buvo priimtas sprendimas rengti vyriausybės nutarimo projektą dėl V-ojo forto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai „Kauno tvirtovė“, kai pastaroji pateiks visus reikalingus dokumentus.

Sponsored video

Taip pat skaitykite: