(c) Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės kolegijai buvo pristatyta informacija apie tai, kad siūloma nutraukti koncesijos sutartį su UAB „Kamesta“ dėl bendrovės padaryto esminio sutarties pažeidimo.

2005 metais UAB „Kelprojektas“ parengė Aleksoto tilto transporto mazgo techninį projektą, kurio statybos kaina (su 10 proc. užsakovo rezervu) buvo paskaičiuota 5,96 mln. litų. Tuo metu buvo paskelbtas minėto mazgo statybos, priežiūros, eksploatacijos suteikimo koncesijos konkursas. Tai buvo pats pirmasis Savivaldybės paskelbtas koncesijos konkursas.

Konkursą laimėjo vienintelė dalyvė UAB „Kamesta“, kuri skaičiavimuose nurodė, kad statybos darbai kainuotų 21,97 mln. litų. 12,53 mln. litų kainuotų Aleksoto tilto transporto mazgo statybos darbai. Buvo nurodyta suma 6,578 mln. litų (110 proc.), ji didesnė nei skaičiuojamoji statybos kaina. Beje, šios kainos lokalinėmis sąmatomis bendrovė „Kamesta“ nepagrindė.

Buvo numatyta ir Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo statybos darbų kaina – 9,44 mln. litų. Šiems darbams nebuvo skelbtas koncesijos konkursas ir juos UAB „Kamesta“ atliko pagal papildomą susitarimą.

2005 m. liepos 14 d. Savivaldybės tarybai buvo pateiktas koncesijos sutarties projektas, kuriame Savivaldybė jau įsipareigoja sumokėti 6,9 mln. litų pradinį finansavimą, t. y. sumokėti trečdalį gerokai padidintos statybos darbų kainos. Buvo teigiama, kad „Transporto mazgu per apskaitos prietaisus pravažiavęs suminis automobilių skaičius, už kurį Suteikiančioji institucija mokės Koncesijos mokestį, yra 9125000 automobilių per metus mokant po 26 centus už vieną pravažiavusį automobilį“.

Tuo metu svarstant šį projektą, Savivaldybės tarybos nariai piktinosi, kad sutarties projektas pateiktas labai vėlai, kad nespėta jo išsinagrinėti, kad nėra pateikta sutarties priedų, nesuprantama, iš kur priskaičiuotos tokios didelės sumos. Tačiau tarybos nariai buvo patikinti, kad koncesininkas viską padarys už savo pinigus, o Savivaldybė kasmet jam mokės po 2,3 mln. litų. Taryba pritarė projektui be jokių priedų.

Sutartis dėl Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo statybos, priežiūros ir eksploatacijos koncesijos pasirašyta irgi be jokių priedų, kuriuose ir turėjo būti nustatyta esminiai dalykai: koncesijos mokesčio apskaičiavimas, jo dydis, terminai, eksploatavimo koncepcija ir pan. Sutartį pasirašė tuometinis savivaldybės administracijos direktorius Giedrius Buinevičius.

Tik po kelių mėnesių buvo pateikti ir įregistruoti Savivaldybės tarybos narių nematyti ir jos netvirtinti koncesijos sutarties priedai, kuriuos parengė pati „Kamesta“. Tarp jų yra ir 6 priedas „Mokėjimų tvarka“, iš esmės neatitinkantis to, kas buvo įrodinėjama Savivaldybės tarybai prieš priimant sprendimą.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2006 metų rugsėjį kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą ir nustatyti, ar Kauno miesto savivaldybės administracijos tarnautojai nepadarė nusikalstamų veikų.

2009 metų vasario 21 d. Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas tinkamu naudoti pripažino tik Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgą. O dalis Nemuno krantinės, kur bendrovė savavališkai vykdė statybas, nėra teisiškai registruota.

Koncesijos sutartyje taip pat nustatyta, ką koncesininkas turi atlikti ir kokius dokumentus pateikti, kai baigiami statybos darbai. Tačiau jokių įsipareigojimų pagal sutartį, privalomų baigus Statybos darbus, net reikalaujant raštiškai, koncesininkas nevykdė. Iki šiol nepavyko iš koncesininko išreikalauti paaiškinimo, kaip ir kur fiksuojamas pravažiavusių automobilių skaičius, o koncesijos ruožas yra beveik neprižiūrimas. Todėl Kauno miesto savivaldybei nekyla pareiga mokėti koncesijos mokesčio. Koncesininkas, nors ir nevykdydamas sutartinių įsipareigojimų, vienašališkai nuo 2008 m. birželio 1 d. pradėjo skaičiuoti koncesijos mokestį. Savivaldybė nepriėmė nė vienos koncesininko pateiktos sąskaitos.

Siekiant apsaugoti Savivaldybę nuo ateityje gresiančios daugiamilijoninės žalos, 2009 m. spalio 29 dieną buvo pasinaudota koncesijos sutartyje numatytomis teisėmis nutraukti sutartį dėl koncesininko padarytų esminių šios sutarties pažeidimų ir pradėta koncesijos sutarties nutraukimo procedūros. Tikėtina, kad ginčas bus išspręstas tik teismo būdu. Kaltoji šalis privalės atlyginti visus su sutarties nutraukimu susijusius pagrįstus nuostolius, todėl ir buvo pradėtos koncesijos sutarties nutraukimo procedūros dėl koncesininko padarytų esminių sutarties pažeidimų.

Tuo tarpu UAB “Kamesta” vadovai, sužinoję apie tokius savivaldybės ketinimus, teigė, jog tokiu atveju jiems teks apskritai uždaryti šį įrengtą transporto mazgą.

Parengta pagal Aušra Kriaučiūnaitė Partikienė

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: