(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Neaudituotais duomenimis, 2010 m. Šiaulių bankas (ISIN LT0000102253) uždirbo 15 mln. litų veiklos pelno iki pelno mokesčio ir specialiųjų atidėjinių, t.y. beveik du kartus daugiau negu 2009 m., kai veiklos rezultatas buvo 7,7 mln. litų (neįvertinus dukterinių įmonių išmokėtų dividendų bankui).

Nuo praėjusių metų pradžios nuosekliai kiekvieną ketvirtį augo svarbiausios banko veiklos pajamos – grynosios palūkanų pajamos. 2010 m. banko grynosios palūkanų pajamos siekė 28,9 mln. litų arba buvo 5 proc. didesnės palyginti su metais anksčiau. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos dėl sumažėjusio klientų aktyvumo ir operacijų skaičiaus per praėjusius metus smuktelėjo 7 proc. ir sudarė 7,9 mln. litų. Tačiau kitos ir finansinių operacijų pajamos išaugo daugiau kaip du kartus – iki 6,8 mln. litų. 2010 m. bendros banko grynosios pajamos padidėjo dešimtadaliu ir buvo 43,6 mln. litų.

Šiaulių bankas 2010 m. daug dėmesio skyrė veiklos efektyvumui, tai leido 10 proc. sumažinti veiklos išlaidas, kurios sudarė 28,6 mln. litų. Banko efektyvumo rodiklis pagerėjo 12 procentinių punktų – 2010 m. pabaigoje kaštų-pajamų santykis siekė 63,8 proc..

Kaip ir 2009 m., pernai paskolų nuvertėjimo apimtys išliko vis dar didelės – per praėjusius metus suformuota 43,9 mln. litų specialiųjų atidėjinių (2009 m. – 45 mln. litų). Išlaidos specialiesiems atidėjiniams lėmė neigiamą banko finansinės veiklos rezultatą – 2010 m. Šiaulių bankas baigė, turėdamas 24,1 mln. litų neaudituoto grynojo nuostolio. Šiaulių banko grupė per 2010 m. patyrė 28,3 mln. litų nuostolio.

„Banko finansinių rezultatų gerėjimas buvo matomas visus praėjusius metus. Išaugusios, ypač paskutinį metų ketvirtį, palūkanų pajamos, sumažėję specialieji atidėjiniai blogoms paskoloms dengti, griežtas veiklos sąnaudų valdymas – tai požymiai, rodantys, kad bankas stiprėja ir juda teisinga kryptimi”, – sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Audrius Žiugžda.

Banko turtas per metus išaugo 13 proc. – iki 2 335 mln. litų, tuo tarpu viso bankinio sektoriaus turtas pernai sumažėjo 3 proc.. Stiprindamas likvidaus turto bazę, bankas 2010 m. didino vertybinių popierių portfelį., kuris per metus išaugo net 74 proc. – iki 374 mln. litų.

Didžiausią Šiaulių banko turto dalį – 71 proc. – sudarė paskolos. Nepaisant to, kad viso bankinio sektoriaus paskolų portfelis mažėjo 5,2 proc., Šiaulių bankas gerino verslo sąlygas savo klientams ir didino skolinimo apimtis. Pernai banko paskolų portfelis išaugo 3 proc., t.y. beveik 52 mln. litų ir metų pabaigoje sudarė 1 658 mln. litų. Šiaulių bankas, stiprindamas savo pozicijas kaip smulkiojo ir vidutinio verslo finansinis partneris, aktyviai ir sėkmingai dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės inicijuotose ekonomikos skatinimo programos priemonėse, plėtė bendradarbiavimą su tarptautinėmis finansų institucijomis.

Klientų indėliai Šiaulių banke taip pat augo. Per metus banke indėliai padidėjo 9,4 proc. – iki 1 672 mln. litų. Gyventojų indėliai išaugo 6 proc., verslo klientų indėlių portfelis per praėjusius metus padidėjo 20 proc..

2010 m. Šiaulių banko įstatinis kapitalas buvo padidintas 24,5 mln. litų, išleidžiant naują akcijų emisiją, kurią išpirko Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) bei kiti didieji banko akcininkai. Praėjusių metų pabaigoje banko kapitalas siekė 256 mln. litų. Kapitalo pakankamumo rodiklis buvo 14,06 proc.. Banko likvidumas taip pat išliko stiprus ir sudarė 46 proc..

Šiaulių banko administracijos vadovas Audrius Žiugžda:
„Džiaugiuosi, kad daugelyje savo veiklos sričių, bankas didino užimamą rinkos dalį. Banko ir visos banko grupės rezultatai rodo teigiamas paskolų portfelio tendencijas, augantį klientų skaičių, todėl planuojame ir tolesnį pajamų augimą. Visa tai sukuria pagrindą banko plėtrai ir stiprina tikėjimą, kad verslo situacija stabilizuojasi, o šalies ūkis atsargiai atsigauna”.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: