(c) Kaunas.lt archyvo nuotr.

Gruodžio 22-ąją Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje įvyko antrasis viešasis Kauno miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo projekto svarstymas.

„Kaunas turi žaliojo miesto statusą ir mes tuo didžiuojamės. Turbūt šalyje tai vienintelis miestas, kuriame yra tiek žaliųjų plotų, todėl Savivaldybė gins viešąjį interesą ir stengsis išsaugoti valstybinių miškų teritorijoms valstybinio miško statusą.

Tuo, kad miškai rūpi kauniečiams, galėjome įsitikinti po rugpjūtį praūžusios vėtros – visi neraginami, petys petin tvarkė išvartytus, nuniokotus stichijos miškus. Todėl ir rengiant miškų plotų schemos pakeitimus nederėtų skubėti. Yra net 400 vietų, kurias planuojama išbraukti iš valstybinių miškų plotų schemos. Jas visas apžiūrėti per trumpą laiką neįmanoma. Derėtų labiau įsiklausyti į bendruomenių, seniūnų pasiūlymus. Siūlau neskubėti ir procesus baigti pavasarį“, – sakė miesto meras A. Kupčinskas.

Svarstyme dalyvavo Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius Valdas Vaičiūnas, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Miškų kontrolės skyriaus vedėjas Voldemaras Švėgžda, Valstybinės miškų tarnybos direktorius Rimantas Prūsaitis, Valstybinio miškotvarkos instituto direktorius Alfredas Galaunė, Kauno miesto savivaldybės administracijos specialistai, bendruomenių bei kitų suinteresuotų institucijų atstovai.

2005 metais patvirtintą valstybinės reikšmės miškų plotų schemą nutarta patikslinti, nes dabartinė padėtis nebeatitinka to, kas pažymėta dokumente. Jame Dainų slėnis, teritorija ties Viešąja biblioteka, sportininkų treniruočių aikštelė ir kitos medžiais neapsodintos ar negausiai apsodintos vietos pažymėtos kaip miškas.
Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius V. Vaičiūnas supažindino susirinkusius su miškų įstatymu, rengiamos schemos teisiniais pagrindais, kaip nustatomi valstybinės reikšmės miškų plotai mieste ir pan.

„Diskusijos davė teigiamų rezultatų – atsižvelgta į išsakytus pasiūlymus, pastabas. Šiandien matome jau pakoreguotą schemą, tačiau vis dėl to manome, kad ji ir toliau turi būti koreguojama. Suprantame, kad iš valstybinės reikšmės miškų plotų siūloma išbraukti tik tas teritorijas, kurios pagal miškų įstatymą neatitinka miško sąvokos. Svarbu, kad teritorijoms Ąžuolyne, Panemunėje, Lampėdžiuose, prie Kauno marių ketinama palikti valstybinės reikšmės miškų plotų statusą su sąlyga, kad bus vykdoma kryptinga ūkinė veikla, dėl kurios minėti plotai atitiks miškui keliamus reikalavimus.

Tačiau labiausiai neramu dėl Dainų slėnio estrados, kuriai planuojamą šį statusą panaikinti. Manau, kad nereikia skubėti ir dar ieškoti kompromisinių sprendimų, siekiant išsaugoti esamus miško žemės plotus Kauno mieste“, – sakė administracijos direktorė E. Gudišauskienė.

Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius V. Vaičiūnas sutiko su savivaldybės vadovų siūlymais dar kartą apžiūrėti teritorijas, per 20 darbo dienų atsakyti į visas viešo svarstymo metu gautas pretenzijas ir, atsižvelgus į pastabas dar koreguoti schemą.

Administracijos direktorė E. Gudišauskienė Aplinkos ministerijai ir Valstybinei miškų tarnybai išsiuntė pretenziją dėl Kauno miesto valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo. Joje rašoma, kad Ssavivaldybės administracija, susipažinusi su pateiktu Kauno miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų schemos pakeitimo projektu, jam nepritaria.

Valstybinei miškų tarnybai rengiant pateiktą viešam svarstymui su visuomene Kauno miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų schemą, nebuvo atsižvelgta į esamus Kauno miesto savivaldybės teritorijos teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruotus parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus: tiek į Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, tiek į detaliuosius planus, kurių pagrindu teisėtai bus rengiami žemės nuosavybės dokumentai.

Pretenzijoje taip pat pažymima, jog Žemės įstatymas nustato, kad viename sklype gali būti tik viena žemės paskirtis. Miškai yra žemės ūkio paskirties žemė, o miesto teritorija, kurioje gali būti vykdoma veikla, t. t. ir statyba, gali būti planuojama tik kitos paskirties sklypuose. (Numatyti keli naudojimo būdai gali būti nustatyti tik tos pačios paskirties žemėje. Be to, nėra išimtos iš miškų plotų teritorijos, kurios Žemės įstatymo nustatyta tvarka reikalingos miškų plotuose esančių teisiškai registruotų (pvz.: fortų, blindažų ir kitų fortifikacinių įrenginių) arba teisėtai statomų statinių statybai.

Aplinkos ministerijai ir Valstybinei miškų tarnybai nusiųstos Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinių pretenzijas dėl nepritarimo plotų išėmimui iš miško žemės Aleksoto, Eigulių, Šančių, Vilijampolės, Žaliakalnio, Panemunės, Petrašiūnų seniūnijų teritorijose.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: