(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Pirmą kartą per pastaruosius 20 metų Vyriausybė parengė Lietuvos valstybės valdomo komercinio naudojimo turto metinę apžvalgą. Joje sukonsoliduota informacija apie visas valstybės valdomas įmones, kitą komercinį turtą ir iš jo į valstybės biudžetą gauti dividendai.

Apžvalga parodė, kad apie 300 valstybės įmonių turi maždaug 17,3 mlrd. litų vertės komercinio turto, tačiau už 2009 metus į valstybės biudžetą gauta tik apie 30 mln. litų dividendų. Šis skaičius būtų žymiai didesnis, jeigu įmonės būtų valdomos skaidriai ir efektyviai. Todėl Vyriausybė šiandien patvirtino Skaidrumo gaires, kurios įtvirtina papildomus aukštus skaidrumo reikalavimus šioms įmonėms.

Pasak ūkio ministro Dainiaus Kreivio, tokia valstybinių įmonių išskaidrinimo politika iš esmės pakeis valstybinio komercinio turto valdymo principus. „Šių įmonių akcininkai yra ne ministerijos, o visi Lietuvos žmonės. Savo prigimtimi valstybės valdomos įmonės yra pačios viešiausios. Todėl iš jų privalome reikalauti didžiausio skaidrumo“, – sako D. Kreivys.

Pasako jo, valstybės valdomoms įmonėms turėtų būti taikomi tokie pat ar net griežtesni atskaitomybės, skaidrumo ir viešumo reikalavimai, kaip ir biržoje listinguojamoms bendrovėms. „Valstybė turi būti aktyvi ir reikli savo valdomų įmonių savininkė, o jų valdymas turi būti pagrįstas atvirumo, aktyvaus dalyvavimo kapitalo valdyme ir gero valdymo principais“, – teigia ūkio ministras.

Patvirtindama Skaidrumo gaires Vyriausybė įpareigojo visas valstybės valdomas įmones privalomai rengti metines ir tarpines (3, 6, 9 ir 12 mėnesių) finansines ataskaitas. Taip pat jos turės viešai skelbti įmonės tikslus ir užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esamą darbuotojų skaičių, darbo užmokesčio fondą, valstybės valdomos įmonės vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinę algą, finansiniais metais įvykdytus, vykdomus ir planuojamus pirkimus ir investicijas. Be to, išplečiamas įmonių metinio pranešimo turinys, taip pat siūloma papildomai rengti 6 mėnesių tarpinį pranešimą (veiklos ataskaitą).

Tikimasi, kad tai padidins valstybės valdomų įmonių atsakingumą Lietuvos mokesčių mokėtojams, pagerins investuotojų pasitikėjimą jomis ir pritrauks vietos ir užsienio investicijas. „Iki šiol pavėsyje tarpusioms valstybinėms įmonėms reikės išeiti į kaitrią saulėkaitą, kad galėtume į jas labai gerai įsižiūrėti“, – sako ūkio ministras Dainius Kreivys.

Ūkio ministerija paskirta koordinuojančia institucija, kuri bus atsakinga už valstybės įmonių gero valdymo politikos formavimą ir šios politikos įgyvendinimo koordinavimą. Ji rengs ir visuomenei bei Vyriausybei teiks apibendrintas metines ir tarpines (3, 6, 9 ir 12 mėnesių) ataskaitas apie visas valstybės valdomas įmones.

Vyriausybė taip pat pavedė Ūkio ir Finansų ministerijoms iki šių metų rugsėjo 1 dienos parengti strateginį veiksmų planą valstybės valdomų įmonių efektyvumo didinimui.

Lietuvoje skaičiuojama daugiau kaip 100 valstybės valdomų įmonių, valstybė akcijų turi daugiau kaip 200 bendrovių, iš kurių beveik dešimtadalyje ji yra vienintelė akcininkė. 8 akcinių bendrovių akcijomis prekiaujama biržoje.

LR Ūkio ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: