(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Ūkio ministerija parengė ir pateikė Vyriausybei Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama supaprastinti uždarųjų akcinių bendrovių teisinį reguliavimą.

„Siūlomi Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai – dar vienas geresnio uždarųjų akcinių bendrovių reglamentavimo, jų steigimo ir veiklos reguliavimo supaprastinimo bei informacinių technologijų panaudojimo etapas, padėsiantis lengviau ir mažesnėmis laiko bei lėšų sąnaudomis įsteigti uždarąją akcinę bendrovę, skelbti jos viešą informaciją ir padidinti skaidrumą“, – sako Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir viešųjų pirkimų politikos departamento direktorė A. Railaitė.

Įstatymo projekte siūloma sumažinti nustatytą uždarųjų akcinių bendrovių minimalų įstatinį kapitalą nuo 10 000 litų iki 1 000 litų, sudaryti galimybę bendrovės viešus pranešimus skelbti elektroniniame leidinyje, taip pat numatyti galimybę steigiant uždarąsias akcines bendroves privalomai nešaukti steigiamojo susirinkimo. Be to, Įstatymo projekte siūloma numatyti galimybę su bendrovės vadovu sudaryti civilinę sutartį, įtvirtinti bendrovės vadovo atsistatydinimo tvarką, nustatyti reikalavimą uždarajai akcinei bendrovei sudaryti ir juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti jos akcininkų sąrašą, supaprastinti uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perleidimo tvarką. Taip pat įstatymo projekte numatyti ir kiti pakeitimai, padėsiantys spręsti praktikoje kylančius sunkumus, susijusius su Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų taikymu, ir pagerinti verslo aplinką.

Rengiant Įstatymo projektą atsižvelgta į „Saulėtekio“ komisijos pasiūlymus, kuriems pritarė Vyriausybė. Su komisijos veikla, siūlomais sprendimais ir darbo rezultatais galima susipažinti Ekonomikos skatinimo planui skirtoje interneto svetainėje www.skatinimoplanas.lt.

Registrų centro duomenimis, Lietuvoje yra įregistruota apie 75 000 uždarųjų akcinių bendrovių.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: