(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Šiandien Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtoms Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo pataisoms ir teiks jas svarstyti Seimui. Siūloma panaikinti naftos ir dujų išteklių mokesčio lengvatas, paskirstyti šio mokesčio naštą tolygiai visiems jo mokėtojams, peržiūrėti bazinius ir kompensacinius mokesčio tarifus ir jų taikymo kriterijus.

Dabartinis Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymas daliai naftos ir dujų telkinių eksploatuotojų numato sumažintus mokesčio tarifus, taip pat mokesčio lengvatas naftos gavybos įmonėms, vykdančioms telkinių paiešką ir žvalgybą. Todėl susidarė nevienodos apmokestinimo sąlygos: vieniems mokesčio mokėtojams už išgaunamus išteklius taikoma lanksti mokesčio skalė, o kitiems – bazinis 20 proc. mokesčio tarifas nepriklausomai nuo gavybos apimčių. Be to, taikant papildomas mokesčio lengvatas, kai naftos paieškos ir žvalgybos darbus vykdanti įmonė gali susimažinti jo dydį iki 50 proc. per kalendorinius metus atliktų naujų telkinių paieškos ir žvalgybos darbams atlikti skirtų išlaidų suma , valstybės biudžetas gauna mažiau įplaukų.

Naftos ir dujų išteklių mokesčio dydį sudaro bazinis ir kompensacinis tarifai. Priklausomai nuo telkinio eksploatavimo pradžios ir metinių gavybos apimčių taikomi skirtingi baziniai tarifai. Telkiniams, kuriuose gavyba pradėta iki 2003 m. liepos 1 d., taikomas 20 proc. bazinis mokesčio tarifas, o kur gavyba pradėta po šios datos – nuo 2 iki 16 proc. Dėl to, kad po 2003 m. liepos 1 d. pradėtiems eksploatuoti telkiniams taikomas maždaug dešimteriopai mažesnis tarifas, į valstybės biudžetą, preliminariais skaičiavimais, buvo sumokėta tik apie 700 tūkst. Lt, o už išteklius, išgautus iš iki 2003 m. liepos 1 d. pradėtų eksploatuoti telkinių, – apie 23 mln. litų, nors naftos išteklių gavyba iš šių telkinių didesnė tik per pusę.

Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo pataisų rengėjai siūlo nuo š. m. liepos 1 d. atsisakyti naftos ir dujų išteklių mokesčio lengvatos bei visiems naftos ir dujų telkinių eksploatuotojams taikyti lanksčią mokesčio skalę pagal gavybos apimtis. Taip pat siūloma nustatyti, kad kompensacinis šio mokesčio tarifas naftai, išgautai iš telkinių, kurie surasti ar surasti ir išžvalgyti arba tik išžvalgyti ne vien valstybės lėšomis, gali būti sumažintas ne daugiau kaip iki 4,5 proc. Tai leis išvengti atvejų, kai įmonės, eksploatuojančios ne vien valstybės lėšomis surastus ir išžvalgytus telkinius, kompensacinį tarifą sumažina iki nulio.

Jeigu naftos ir dujų ištekliams bus nustatytas diferencijuotas mokesčio tarifas pagal siūlomą gavybos skalę ir kompensacinio tarifo 4,5 proc. žemutinė riba, valstybės biudžeto įplaukos, skaičiuojant pagal 2009 m. naftos gavybos apimtis ir vidutines naftos pardavimo kainas, padidėtų apie 2 mln. litų. Priėmus siūlomas Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo pataisas, būtų suvienodintos apmokestinimo sąlygos visiems naftos ir dujų telkinių eksploatuotojams, o lanksti mokesčio skalė skatintų ilginti naftos telkinių eksploatavimo laiką ir mokėti mokesčius į valstybės biudžetą.

Aplinkos ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: