(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Sausio 26 dieną Kauno apskrities viršininko administracijoje vyko Kauno regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame buvo pristatomi klausimai, susiję su Kauno regiono projektais, finansuotinais Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Kauno regiono plėtros tarybos pirmininkė yra Kauno apskrities viršininkė Ona Balžekienė. Tarybą sudaro Kauno apskrities savivaldybių merai ir tarybų nariai, priklausomai nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėje.

Posėdyje buvo svarstomi klausimai dėl priemonių „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra” ir „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas” Kauno regiono projektų sąrašų patikslinimo.

Taip pat vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro patvirtintais finansavimo sąlygų aprašo pagal priemonę „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra” pakeitimais, buvo nuspręsta ES ir LR valstybės biudžeto paramą suteikti visiems penkiems Kauno regione įsteigtiems Visuomenės sveikatos biurams modernizuoti, nes, gyventojų patogumui, dideliame regione biurų turėtų būti daugiau. Tai bus galima atlikti, nes nuo Kauno, Kaišiadorių ir Kėdainių visuomenės sveikatos biurų modernizavimo sutaupytos lėšos bus skirtos Kauno rajono ir Prienų visuomenės sveikatos biurams. Taip bus efektyviai įsisavinamos lėšos ir užtikrinamas vienodas sveikatos priežiūros prieinamumas gyventojams visame regione.

Kauno regiono plėtros taryba priėmė sprendimą dėl sutaupytų Europos Sąjungos lėšų regioninės dimensijos projektuose panaudojimo – jas paskirstys speciali darbo grupė, atsižvelgdama į regiono svarbiausių tikslų įgyvendinimą. Posėdžio metu Regiono plėtros tarybos nariai ir socialiniai-ekonominiai partneriai buvo informuoti apie ES paramos regionų projektų planavimą ir įgyvendinimą 2007-2013 metais.

Per praėjusius metus Kauno apskrities Regioninės plėtros tarybai pavyko paskirstyti 272 mln. litų iš 351 mln. litų paramos lėšų, teksiančių regionui iki 2013-ųjų metų.

ES paramos tikslas – mažinti skirtumus tarp regione esančių savivaldybių. Pagrindiniai Tarybos uždaviniai yra skatinti ūkio pertvarkymą ir modernizavimą, spartinti subalansuotą regiono miestų ir rajonų plėtrą, mažinti socialinius ir ekonominius rajonų skirtumus, mažinti nedarbą, plėtoti kaimiškuosius rajonus, pertvarkant ir restruktūrizuojant jų ūkį, reformuojant žemės ūkio gamybą, perdirbamąją pramonę ir rinkodaros struktūras, skatinti naujų verslų bei paslaugų kūrimą kaime.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: