Pirmą kartą istorijoje už studentų lygias teises į valstybės teikiamas lengvatas, nepaisant jų studijų formos ir amžiaus, vieningai pasisakė visi akademinės bendruomenės vadovai. Tarptautinę studentų dieną Lietuvos studentų sąjungos pozicijai dėl valstybės lengvatų taikymo studentams, nepaisant jų amžiaus ar studijų formos, pritarė šalies Universitetų rektorių ir Kolegijų direktorių konferencijos.

Pasiryžimą siekti palankesnių sąlygų studentams patvirtina Studentų sąjungos bei abiejų Konferencijų prezidentų pasirašytas bendras kreipimasis į Vyriausybę.

„Bene pirmą kartą studentijos siekį studijuoti palankesnėmis aplinkybėmis bendrai palaiko dvi ilgą laiką tarpusavyje gana įtemptai bendravusios jėgos. Tai neabejotina jau antrus metus šalyje vykstančios aukštojo mokslo pertvarkos pasekmė. Būtent pertvarka studijas nukreipė į studentus, be kurių nebūtų nei aukštųjų mokyklų, nei paties aukštojo mokslo“, – komentuoja Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis

Sąjungos vadovo teigimu, toks aukštųjų mokyklų vadovų palaikymas itin svarbus bendraujant su Vyriausybe. Šiai reikės politinės valios valstybės lengvatų sistemą pritaikyti prie pasikeitusios situacijos aukštajame moksle. Po pradėtos pertvarkos, teisę studijuoti valstybės lėšomis turi ne tik nuolatinių, bet ir ištęstinių studijų studentai.

Studentų sąjunga ne kartą yra pabrėžusi, kad nepaisant priešmet priimto Mokslo ir studijų įstatymo, šalies aukštosiose mokyklose sąlygos studijuoti ištęstinių ir nuolatinių studijų formų studentams vis dar nėra vienodos. Sveikatos draudimo ir viešojo transporto lengvatos teikiamos tik nuolatinių studijų studentams.

Primename, Lietuvos studentų sąjungos Tarybos pozicija dėl studentų lygių teisių į šalies teikiamas visas lengvatas, nepaisant studentų studijų formos ir amžiaus, buvo suformuota ir pristatyta Rektorių ir Direktorių konferencijų atstovams bei kitoms atsakingoms institucijoms dar 2010 metų vasarą. Teigiamos reakcijos iš atsakingų ministerijų atstovų sulaukta nebuvo.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: