LSAS archyvo nuotr.

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) gegužės ir birželio mėnesiais atliko studentų viešosios nuomonės tyrimą universitetų ir kolegijų reitingui parengti. Jau ketvirtus metus iš eilės šis tyrimas yra vienas iš savaitraščio „Veidas“ atliekamų kolegijų ir univeristetų reitingų dalių.

Šiais metais nuomonės tyrime dalyvavę studentai įvertino administracijos ir dėstytojų darbą bei jų požiūrį į studentus. Taip pat  tyrime buvo įvertintas akademinio sąžiningumo lygis, aukštosios mokyklos infrastruktūra ir apgyvendimo sąlygos. Sudarant vykdomos apklausos klausimus buvo paliestas ir studentų gerovei labai svarbus studijų atitikimo keliamiemes lūkesčiams bei informacijos pateikimo apie karjeros ir įsidarbinimo galimybes klausimas.

„Atlikdami tyrimą siekiame studentams sudaryti galimybę, vadovaujantis nustatytais  kriterijais, įvertinti savo aukštąją mokyklą, o vėliau ją palyginti su kitomis. Tokiu būdu studentai parodo, kaip jie jaučiasi studijų proceso metu, ko trūksta universitete arba kolegijoje. Tuo pačiu aukštosios mokyklos administracija turi progą identifikuoti, kur reikėtų labiau pasitemti organizuojant studijų procesą, kuriant studentų poreikius atitinkančią aplinką.“- kalbėjo LSAS prezidentas Vilius Morkūnas.

Vertindami univeristetus studentai geriausiai šiais metais įvertino privačias aukštąsias mokyklas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą, Verslo ir vadybos akademiją, Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklą. Tarp valstybinių universitetų geriausiai vertinami Vytauto Didžiojo ir Mykolo Romerio universitetai, tačiau bendrame vertinime jie gerokai atsilieka nuo privačių. Tyrimas taip pat atskleidė, kad universitetuose probleminės sritys išlieka panašios kaip ir paskutinius trejus metus: vis dar trūksta informacijos apie karjeros ir įsidarbinimo galimybes, egzistuoja prastos studentų apgyvendinimo sąlygos bei vis dar neišspręstas akademinio nesąžiningumo klausimas.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad kolegijos vadovaujantis visais kriterijais šiemet įvertintos geriausiai per paskutinius trejus metus. Tarp valstybinių kolegijų šiemet geriausiai vertinamos Klaipėdos valstybinė, Žemaitijos ir Alytaus kolegijos, tarp privačių – Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla ir Šiaurės Lietuvos kolegija. Tačiau, nepaisant pakilusio bendrojo vertinimo, akademinio sąžiningumo lygis kolegijose šių metų vertinime yra kritęs. Studentai taip pat nurodė pasigendantys šiose aukštosiose mokyklose informacijos pateikimo apie saviraiškos bei informavimo apie karjeros ir įsidarbinimo galimybes.

„Atliktos studentų apklausos rezultatai parodė, kad tiek kolegijų tiek universitetų studentai savo aukštąsias mokyklas vertina panašiai: šių metų kolegijų vidurkis 7,76, o universitetų – 7,74. Kaip ir anksčiau prasčiausiai studentai vertina saviraiškos galimybes, apgyvendinimo sąlygas bei aukštųjų mokyklų informavimą apie karjeros ir įsidarbinimo galimybes. Todėl vertinant studentų atsakymus galime sakyti, kad tos pačios probleminės sritys išlieka jau eilę metų.“ – teigė Vilius Morkūnas.

Studentų viešosios nuomonės tyrimas taip pat atskleidė, kad aukštosios mokyklos, kurios didelį dėmesį skiria studentų studijų aplinkai, palankiam dėstytojų ir studentų bendradarbiavimui bei užtikrina tinkamą dėstytojų darbą paskaitų metu, bendras studentų vertinimo rodiklis yra kur kas aukštesnis.

LSAS atliktame viešosios nuomonės tyrime dalyvavo  3062 universitetų  ir 2686 kolegijų studentai iš 17 universitetų ir 23 kolegijų. Universitetų studentai buvo apklausiami balandžio mėnesio 25 – gegužės 8 dienomis, kolegijų – gegužės mėnesio 8 – 21 dienomis.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: