(c) KaunoZinios.lt archyvo nuotr.

Lietuvos studentų sąjunga drauge su Studijų kokybės vertinimo centru (SKVC) skelbia studentų atranką į lietuvių ir tarptautines ekspertų grupes 2011-2012 mokslo metais vertinti šalies aukštųjų mokyklų studijų programas.

„Studentų įtraukimas į studijų programų vertinimą – būtinas ir sveikintinas. Aktyviai kviesime studentus pasinaudoti šia proga ne tik patobulinti savo kaip studijų kokybės formuotojų kompetencijas, tačiau ir prisidėti prie studijų kokybės plėtros aukštosiose mokyklose“, – teigia Studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis.

Norintieji dalyvauti programų vertinime Studentų sąjungai turės pateikti gyvenimo aprašymus ir motyvacinius laiškus bei kitą reikalingą informaciją. Studentų atrankoje kviečiami dalyvauti visi, kurie yra aukštesnio nei I studijų pakopos II kurso gerai besimokantys studentai arba aukštosios mokyklos Studentų atstovybės valdymo organo nariai arba nacionalinės Studentų sąjungos valdymo organo nariai. Kandidatams privalu labai gerai mokėti anglų kalbą. Už darbą ekspertų grupėse studentams bus mokamas atlygis.

Studentai programų vertinimą atliks lygiomis teisėmis dalyvaudami ekspertų grupėse. Jose dirbs ne tik Lietuvos aukštojo mokslo kokybės ekspertai, bet ir atstovai iš kitų šalių. Programų vertinimas atliekamas analizuojant jų tikslus, numatomus rezultatus, sandarą, studentų atranką, pasiekimų vertinimus, paramą studentams, administravimą ir kitus vidinius studijų kokybės užtikrinimo kriterijus.

Kitąmet planuojama vertinti šių krypčių studijų programas: agronomijos, aplinkos inžinerijos, chemijos, dailės, edukologijos, elektros inžinerijos, energetikos, farmacijos, filologijos, filosofijos, fizikos, geografijos, geologijos, istorijos, mechanikos inžinerijos, psichologijos, teatro ir veterinarinės medicinos studijų krypčių.

Primename, kad atsižvelgiant į ekspertų atlikto išorinio studijų programų vertinimo išvadas SKVC priims galutinį sprendimą dėl studijų programų akreditavimo.

Daugiau informacijos apie kandidatų atranką išoriniam Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programų vertinimui atlikti artimiausiu metu bus paskelbta Studentų sąjungos tinklalapyje www.lss.lt .

Lietuvos Studentų sąjungos informacija.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: