(c) marketnews.lt archyvo nuotr.

Veikiančių šalies bankų turtas (aktyvai), bankų pateiktų 2010 metų sausio 1 d. audituotų finansinių ataskaitų duomenimis, sudarė 84,2 mlrd. Lt ir per metus sumažėjo 5,5 mlrd. Lt, arba 6,1 proc. Klientams suteiktos paskolos per metus sumažėjo 9,9 mlrd. Lt, arba 13,8 proc., ir sudarė 61,6 mlrd. Lt. Bankuose laikomi indėliai 2010 metų sausio 1 d. sudarė 41,1 mlrd. Lt ir per metus išaugo 7,4 proc., arba 2,8 mlrd. Lt. Didžiausią įtaką metiniam indėlių išaugimui padarė 1 mlrd. Lt (89 proc.) išaugusios bankuose laikomos valdžios institucijų lėšos.

2009 metais bankams (be užsienio bankų skyrių) dirbant nuostolingai, bankų akcininkų nuosavybė sumažėjo 1 317 mln. Lt, arba 19,4 proc., ir 2010 metų sausio 1 d. sudarė 5,5 mlrd. Lt. Šį sumažėjimą kompensavo bankų akcininkų papildomais įnašais 966 mln. Lt padidintas įstatinis kapitalas, 190 mln. Lt padidintas atsargos kapitalas bei einamųjų metų finansinių nuostolių dengimas 690,6 mln. Lt.

Be to, kapitalo bazę 2009 metais bankai stiprino pritraukę dvi 101,8 mln. Lt vertės subordinuotąsias paskolas ir pirmą kartą panaudoję hibridinį kapitalo instrumentą – išplatinta 72,5 mln. Lt neterminuotųjų skolos vertybinių popierių.

Bankų sistemos įstatinis (įregistruotas akcinis) kapitalas 2009 metais padidėjo 1 mlrd. Lt ir 2010 metų sausio 1 d. sudarė 4,6 mlrd.
Visi bankai vykdė Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Bankų pateiktų audituotų ataskaitų duomenimis, 2009 metais šalies bankinė sistema dirbo nuostolingai. Bendras bankų sistemos veiklos nuostolis siekė 2,98 mlrd. Lt. 2008 metais bankų sistema uždirbo 0,87 mlrd. Lt pelno. Neįskaitant AB SEB banko akcininko papildomais įnašais padengtų dalies dukterinio banko 2009 metų nuostolių, bankinės sistemos veiklos nuostolis 2009 metais yra dar didesnis ir siekia 3,67 mlrd. Lt.

Pelningai praėjusiais metais dirbo 2 bankai ir 3 užsienio bankų skyriai, o likę 7 bankai ir 5 užsienio skyriai patyrė nuostolių. Svarbiausias veiksnys, lėmęs žymius praėjusių metų nuostolius bankinėje sistemoje – daugiau kaip dešimt kartų palyginti su 2008 metais išaugusios turto vertės sumažėjimo išlaidos, kurios 2009 metais siekė net 4,4 mlrd. Lt. O bankų sistemos veiklos rezultatas iki turto vertės sumažėjimo išlaidų 2009 metais yra teigiamas ir siekia 1,26 mlrd. Lt, t.y. beveik toks pats, koks buvo 2008 metais (1,35 mlrd. Lt).

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: