(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis kviečia tarptautinę bendruomenę stiprinti ir glaudžiau koordinuoti veiksmus skatinant demokratiją pasaulyje.

Tai ministras liepos 3 dieną pasakė Krokuvoje vykusiame jubiliejiniame Demokratijų bendrijos, kuriai šiuo metu pirmininkauja Lietuva, aukšto lygio susitikime, skirtame organizacijos dešimtmečiui.

„Pasaulio demokratinė bendruomenė susiduria su daugybe kliūčių, siekdama bendrų tikslų daugiašaliu lygiu, o ekonominis sunkmetis atnešė naujų pavojų demokratijai visame pasaulyje. Nepaisant grėsmingo autokratinių ir populistinių tendencijų augimo daugybėje šalių ir regionų, neturime tam tinkamo demokratinio atsako. Demokratijos kūrimas reikalauja rimtų ir suderintų visos pasaulio bendruomenės pastangų“, – sakė A.Ažubalis.

Taip pat susitikime Krokuvoje dalyvavusi JAV valstybės sekretorė Hillary Clinton ypatingą dėmesį atkreipė į žmogaus teisių padėtį, ypač į pilietinės visuomenės įtaką demokratijos stiprinimui pasaulyje. H.Clinton pabrėžė vertybių, kaip vieną iš esminių dabartinės JAV administracijos politikos principų, vaidmenį šiandieninėje pasaulio politikoje. Taip pat ji kalbėjo apie iššūkius, su kuriais šiandien susiduria judėjimai už žmogaus teises ir kitos demokratiją remiančios pilietinės visuomeninės grupės.

Susitikime Krokuvoje daugiausiai dėmesio skirta Demokratijų bendrijos veiklai, jos darbo grupėms, demokratijos stiprinimui pasaulyje.

Kaip 2009-2011 metais organizacijai pirmininkaujančios šalies atstovas A.Ažubalis pasveikino susitikimo dalyvius ir supažindino juos su Lietuvos nuveiktais darbais ir tikslais 2011 metams.

Lietuvos diplomatijos vadovas Krokuvoje taip pat atidarė antrąjį Parlamentinio forumo, įsteigto kovo 12 dieną Vilniuje, susitikimą ir pažymėjo, kad po parlamentarų diskusijų turėtų sekti konkretūs projektai. Anot ministro, du kiti Parlamentinio forumo susitikimai dar šiais metais numatyti JAV ir Gruzijoje.

Demokratijų bendrijos susitikime patvirtintas Globalus demokratijos veiklos planas, kuriame ateičiai numatyti demokratijos stiprinimo veiksmai.

A.Ažubalis pabrėžė, kad visa Demokratijų bendrija turi siekti, kad šie įsipareigojimai būtų ne tušti žodžiai, bet turėtų tapti realybe.

Anot jo, į šią veiklą bus kreipiamas Lietuvos, kaip pirmininkaujančios šalies, ir visos Demokratijų bendrijos dėmesys iki kito Demokratijų bendrijos ministrų susitikimo 2011 metais Vilniuje.

„Lietuva sieks, kad baigiamajame pirmininkavimo susitikime Vilniuje šio Globalaus demokratijos veiklos plano pagrindu būtų priimti konkretūs sprendimai, kaip turėtų būti reformuojama pati Demokratijų bendrija, kokius įsipareigojimus turėtų prisiimti valstybės dėl paramos nevyriausybinėms organizacijoms, kaip toliau bus plėtojama Lyčių lygybės darbo grupės, kuriai kartu su JAV pirmininkauja Lietuva, veikla ir pan.“, – sakė A.Ažubalis.

Jubiliejiniame susitikime Krokuvoje dalyvavo 75 pasaulio vyriausybių atstovai. Susitikime dalyvavo Europos Parlamento Pirmininkas Jerzy Buzekas.

Lietuva, kaip pirmininkaujanti valstybė, Krokuvoje taip pat vadovavo Steigiamosios darbo grupės susitikimui. Grupę sudaro septyniolikos valstybių, įsteigusių Demokratijų bendriją, atstovai. Ši grupė yra pagrindinis Demokratijų bendrijos valdymo organas tarp ministrų susitikimų. Lietuva taip pat inicijavo Demokratijų bendrijos Parlamentinio forumo, Jaunųjų lyderių forumo ir Lyčių lygybės darbo grupės susitikimus.

LR Užsienio reikalų ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: