(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Per keturis š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 36 mln. Lt kreditų suteikė 100 garantijų už 22,7 mln. Lt. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai garantuota už 36 mln. Lt kredito įstaigų išduotų kreditų, skirtų grūdų derliui supirkti ir kitų maisto produktų intervenciniams pirkimams.

Šiais metais išduotų garantijų suma išaugo trečdaliu, o garantijų skaičius – daugiau nei 2 kartus. Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams buvo suteiktos 46 garantijos už 29,7 mln. Lt kredito įstaigų išduotų kreditų, garantijų suma siekė 17,6 mln. Lt.

Aktyviausiai šiemet iš kredito įstaigų su garantija skolinosi Kėdainių, Anykščių, Panevėžio bei Radviliškio rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai. Daugiau kaip pusė visų kreditų su garantija sumos buvo išduota ūkininkams, kurie užsiėmė grūdinių kultūrų auginimu ir pienininkyste. Skolintos lėšos daugiausia buvo naudojamos žemės ūkio technikai, trumpalaikiam turtui bei kitai gamybinei įrangai įsigyti. Daugiausia kreditų su garantija žemdirbiams ir kaimo verslininkams šiemet išdavė DnB NORD bankas (25 proc.), bankas „Snoras” (18 proc.) ir bankas „Swedbank” (17 proc.). Palyginti su praėjusiais metais, išduodamų kreditų su garantija suma labiausiai išaugo banke „Snoras” ir Medicinos banke.

ES lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti išduodamų kreditų su garantija suma šiemet išliko panaši – išduota virš 20 mln. Lt kreditų, tačiau pasinaudojusių tokiais kreditais buvo daugiau – garantijų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai. Beveik pusė (45 proc.) suteiktų kreditų buvo lengvatiniai Paskolų fondo kreditai, išduoti pasinaudojant naujosios finansų inžinerijos priemonės suteikiamomis galimybėmis.

Paskolų fondas – paramos paskolomis priemonė, sudaranti sąlygas žemdirbiams ir žemės ūkio produkcijos perdirbėjams iš kredito įstaigų pasiskolinti mažesnėmis negu rinkos palūkanomis. Lengvatinių paskolų kredito įstaigos šiemet jau išdavė už 17,6 mln. Lt, jomis pasinaudojo 46 žemės ūkio veiklos subjektai. Iš viso nuo praėjusių metų spalio mėnesio, kai Paskolų fondas pradėjo savo veiklą, lengvatinių paskolų išduota 57 klientams už 20,2 mln. Lt.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: