(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Jeigu svarstote ar kaupti papildomą pensiją pensijų fonduose, svarbu:

– atsižvelgti į savo amžių. Privačių pensijų fondų pensijos dydis priklauso nuo to, kiek laiko į fondą buvo mokami pinigai, todėl ją labiausiai patartina kaupti jauniems žmonėms. Labai rimtai pasvarstyti vertėtų tiems, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko mažiau nei 10 – 12 metų. Tokiais atvejais kaupti papildomą pensiją fonde patartina, jeigu gaunamos didelės pajamos.

– atsižvelgti į gaunamo atlyginimo dydį. Jeigu Jūsų gaunamas atlyginimas yra mažas ir Jūs kaupsite pinigus pensijų fonde trumpą laiką (10 – 12 ar mažiau metų), tikėtina, kad senatvėje Jūs gausite mažesnę pensiją nei būtumėte gavę tik iš „Sodros”.

Svarstant ar verta kaupti papildomą pensiją II pakopos pensijų fonduose reikėtų žinoti, kad atgal grįžti vien tik į „Sodros” pensijų sistemą nebus galima, išskyrus tuos atvejus, kai pensijų kaupimo sutartis nutraukiama nepraėjus 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, arba teismo sprendimu pripažinus pensijų kaupimo sutartį negaliojančia.

Jeigu nusprendėte kaupti pensiją II pakopos pensijų fonduose, svarbu:

– atsižvelgti į laikotarpį, kurį Jūs kaupsite pensiją. Kuo šis laikotarpis trumpesnis, tuo Jūsų pasirinktas fondas turi būti mažiau rizikingas (pensijų fondo rizikingumas priklauso nuo turto, į kurį investuojamos jo lėšos – akcijų ir obligacijų – santykio; kuo pensijų fondo turte didesnė akcijų dalis, tuo pensijų fondas laikomas rizikingesniu). Mažiausiai rizikingu laikomas konservatyvaus investavimo pensijų fondas. Šį fondą patartina rinktis žmogui, kuris kaups pensiją fonde apie 7-10 metų. Tuo tarpu jauniems žmonėms patartina rinktis rizikingesnius pensijų fondus – kuo pensijų fondas rizikingesnis, tuo jis daugiau gali uždirbti. Vėliau, trumpėjant pensijos kaupimo laikotarpiui, palaipsniui reikėtų pereiti į mažesnės rizikos pensijų fondus.

– atsižvelgti į mokesčius, imamus už pensijų fondo valdymą. Įstatymas nustato maksimalius šių mokesčių dydžius: už pensijų fondo valdymą negali būti imama daugiau kaip 10 proc. dydžio vienkartinis mokestis nuo kiekvienos pervedamos į pensijų fondą įmokos ir daugiau kaip 1 proc. dydžio kasmetis mokestis nuo Jūsų sukaupto turto.

Konkrečius mokesčių dydžius rasite kiekvieno fondo taisyklėse (dokumente, kuris nustato pensijos kaupimo tame fonde tvarką). Svarbu žinoti, kad taisyklėse nustatomi maksimalūs mokesčių dydžiai. Tai reiškia, kad iš Jūsų turto niekada nebus galima išskaičiuoti didesnių mokesčių nei ten nurodyta be jūsų sutikimo.

Pensijų fondo valdytojas turi teisę be Jūsų sutikimo mokesčius mažinti. Lygiai taip pat be Jūsų sutikimo jis gali mokesčius ir padidinti, tačiau tik iki pensijų fondo taisyklėse nustatytos maksimalios ribos. Lygindami įvairių pensijų fondų mokesčius, atkreipkite dėmesį tiek į pensijų fondo taisyklėse nustatytus maksimalius mokesčių dydžius, tiek į tuo metu esančius konkrečius pensijų fondo mokesčius.

– atkreipti dėmesį į mokesčių derinius. Jeigu pensija privačiame pensijų fonde bus kaupiama trumpesnį laikotarpį (10 – 15 metų), reikėtų rinktis pensijų fondą, kuriame yra mažesnis mokestis nuo įmokos. O tiems žmonėms, kurie kaups pensiją ilgiau, labai svarbu yra kuo mažesnis kasmetis mokestis nuo sukaupto turto.

Lyginant du pensijų fondų mokesčius, patartina išvesti juos į vieną dydį. Yra paskaičiuota, kad kaupiant pensiją privačiame pensijų fonde 40 metų, 1 procento dydžio kasmetis mokestis nuo Jūsų sukaupto turto apytikriai lygus 20 procentų vienkartiniam mokesčiui nuo pervedamų į pensijų fondą pinigų. Atitinkamai jeigu Jūs kaupsit pensiją 20 metų, 1 procento dydžio kasmetinis mokestis nuo Jūsų sukaupto turto apytikriai lygus 10 procentų vienkartiniam mokesčiui nuo pervedamų į pensijų fondą pinigų.

Svarbu žinoti, kad pasirinkęs pensijų fondą žmogus gali pereiti į kitą pensijų fondą ir net pakeisti pensijų fondo valdytoją, jeigu šis blogai valdo pensijų fondą ar dėl kitų priežasčių, tačiau tik po trejų metų nuo pirmosios sutarties pasirašymo. Vadinasi labai svarbu atidžiai pasvarstyti, kurį valdytoją pasirinkti.

Renkantis pensijų fondą taip pat būtina žinoti, kad nė vienas iš dabartiniu metu esančių pensijų fondų neįsipareigoja Jums iš Jūsų pinigų uždirbti tam tikro dydžio investicijų grąžą. Jūsų pinigai bus naudojami taip, kad Jums uždirbtų didžiausią pelną, tačiau gali atsitikti taip, kad pelnas nebus toks, kokio tikėtasi, arba dalis pinigų bus prarasta. Be to, reikėtų atsiminti, kad pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pat ateities rezultatų.

Prieš pasirašant pensijų kaupimo sutartį rekomenduotina tikėtinus „Sodros” pensijos ir papildomos pensijos iš pensijų fondo dydžius pamodeliuoti pensijų skaičiuoklės pagalba, tačiau reikėtų žinoti, kad gautas atsakymas yra tik vienas iš daugybės galimų variantų. Pensijų kaupimo skaičiuoklė nepateikia ir negali pateikti absoliučiai teisingo atsakymo, ar Jums apsimoka kaupti papildomą pensiją.

Papildomas savanoriškas ilgalaikis kaupimas – III pakopa

III pakopa – tai papildomas ilgalaikis kaupimas pensijai. Savarankiškai taupyti, kaupti ir investuoti yra sudėtinga, ir ne visada pavyksta išvengti pinigų nuvertėjimo, todėl dažnai norintieji kaupti pensijai dalyvauja III pakopos pensijų fonduose, kaupiamajame gyvybės draudime, investuoja į investicinius fondus, t.y. patiki kaupimą ir investavimą profesionalams. III pakopoje gali dalyvauti visi to norintys asmenys, įskaitant ir tuos, kurie nemoka mokesčių „Sodrai” ir nedalyvauja I ir II pakopose.

Galima teigti, kad Lietuvoje besikuriantys III pakopos pensijų fondai, t.y. vadinamieji papildomi savanoriški pensijų fondai, geriausiai atitinka ilgalaikio kaupimo senatvei poreikį, nes būtent šiuo tikslu ir yra kuriami. III pakopos pensijų fondus valdo valdymo įmonės, o turtą saugo depozitoriumai (komerciniai bankai).

Įmokas į naujuosius papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus asmuo (dalyvis) mokės savarankiškai pagal su valdymo įmone pasirašytą sutartį – tai reiškia, kad įmokos nebus automatiškai pervedamos. Pensijų kaupimo dalyvio patogumui jos gali būti periodinės ir neperiodinės. Be to, įmokas dalyvio vardu galės mokėti ir kiti asmenys, pavyzdžiui, sutuoktinis arba darbdavys.

Renkantis III pakopos pensijų fondą, analogiškai kaip ir II pakopos pensijų fondą, svarbu atkreipti dėmesį bent į du dalykus: fondo investavimo strategiją ir imamus mokesčius. Tokia informacija pateikiama kiekvieno fondo taisyklėse.

Teisę į pensiją šio fondo dalyvis įgyja 5 metais anksčiau nei „Sodros” senatvės pensijai gauti nustatytas pensijos amžius. Pensijos išmokėjimo būdą dalyvis gali pasirinkti. Be to, yra galimybė bet kada pasitraukti iš III pakopos. Dalyvis gali pakeisti fondą, tačiau už tai gali būti imamas mokestis, kurio maksimalus dydis nurodytas fondo taisyklėse.

Kaupiamasis gyvybės draudimas

Kaupiamasis gyvybės draudimas yra vienas iš būdų sukaupti papildomų lėšų pensijai. Ši draudimo rūšis gyvybės draudimo bendrovių siūloma kaip alternatyva III pakopos pensijų fondui. Kaupiamasis gyvybės draudimas išsiskiria tuo, kad vienu metu teikiamos dvi paslaugos: dalis apsidraudusio asmens įmokėtų lėšų yra investuojama, o kita dalis skiriama gyvybės apdraudimui. Nereikėtų pamiršti, kad mokesčiai mokami taip pat už abi paslaugas, nors jos ir neišskiriamos, taigi asmuo turėtų gerai apmąstyti savo poreikius. Jei mirties atveju išmokos iš gyvybės draudimo bendrovių reikalingos, pavyzdžiui, vaikams, tuomet patartina rinktis kaupiamąjį gyvybės draudimą. Kita vertus, jei asmeniui reikia tik pensinio kaupimo, tai III pakopos pensijų fondas kaip tik tam ir skirtas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: