(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Šiemet Kauno visuomenės sveikatos centro specialistai Kauno mieste patikrino 9, o Kauno rajone 1 profesinio mokymo veiklą vykdančią įstaigą. Iš viso buvo atlikta 12 patikrinimų. Nustačius pažeidimus, 2 objektuose surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolai bei skirtos administracinės nuobaudos.

Kontrolės metu vertintas profesinio mokymo veiklą vykdančių įstaigų ir jose vykdomo ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos sąlygų atitikimas Lietuvos higienos normos HN 102:2001 „Profesinio mokymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 475 (Žin., 2001, Nr.78-2734), reikalavimams.

Profesinio mokymo įstaigose dažnai pasitaiko šie pažeidimai:

* Nėra karšto tekančio vandens mokymo dirbtuvėse, prausyklose prie tualetų;
* Mokymo kabinetuose stalai ir kėdės ne visiems mokiniams taikomi pagal ūgį;
* Ilgoji pietų pertrauka trumpesnė kaip 45 minutės;
* Dirbtuvėse nesukomplektuotos vaistinėlės pirmajai pagalbai;
* Patalpų dirbtinė apšvieta per maža;
* Patalpų plotas informatikos kabinetuose mažesnis kaip 6 m² vienai mokymosi vietai.

Keturiose įstaigose buvo atlikti patalpų oro temperatūros, drėgnio ir dirbtinio apšvietimo matavimai. Oro temperatūrą neatitiko nurodytų reikalavimų 2-iose, dirbtinio apšvietimo 4-iose įstaigų.

Penkiose įstaigose buvo atlikti medžio ir metalo dirbtuvių patalpų oro cheminiai tyrimai. Vienoje įstaigoje dulkių koncentracija nustatyta didesnė nei vienkartinė didžiausia leidžiama koncentracija.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: