Rudenį Lietuvoje numatoma patvirtinti Lyčių lygybės planą, kuriuo siekiama išlaikyti ir gerinti lyčių pusiausvyrą organizacijose – užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojama dėl lyties ir būtų daugiau galimybių pasireikšti moterų lyderystei. Akademiniame lygmenyje planą rengia Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslininkai, įgyvendinantys Europos Sąjungos programos „Horizontas 2020“ tarptautinį projektą SPEAR, kuriame bendradarbiauja devynių valstybių tyrėjai.

„Gegužės mėnesį pabaigėme ilgiau nei metus trukusią įvairių universiteto veiklos sričių (valdymo, mokslinių tyrimų ir doktorantūros, studijų, darbo sąlygų, atlyginimų ir kt.) analizę. Rezultatai įrodė tokio pobūdžio tyrimų svarbą bei planuojamų lyčių lygybės priemonių pagrįstumą. Reguliarus duomenų rinkimas ir analizė pagal lytį bus svarbi Lyčių lygybės plano priemonė – siekiant keisti organizaciją, reikia žinoti, kas joje vyksta“, – komentuoja viena iš VDU plano rengėjų, projekto tyrėja ir koordinatorė, VDU Socialinio darbo katedros profesorė Natalija Mažeikienė.

Lietuvoje – palankios sąlygos planui

Per vienerius metus nuo projekto inicijavimo, po atliktos analizės ir daugiau nei 40 susitikimų ir diskusijų su universiteto bendruomene, VDU mokslininkai suformulavo preliminarias Lyčių lygybės plano priemones. Tyrėjai atkreipia dėmesį, jog šios priemonės bus įgyvendinamos atsižvelgiant į šalies kontekstą – pavyzdžiui, Darbo kodekso 26 straipsnį, kuris ne tik numato darbdavio prievolę įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus, bet ir nurodo, jog organizacijos, kurių vidutinis darbuotojų skaičius viršija penkiasdešimt, privalo taikyti lygių galimybių politikos priemones.

„2014-aisiais LR Švietimo ir mokslo ministerija išdavė rekomendacijas aukštojo mokslo
institucijoms dėl lygių lyčių galimybių. Šiemet Lietuvos universitetų rektorių konferencija
patvirtino Seksualinio priekabiavimo prevencijos ir atvejų nagrinėjimo gaires. Lyčių lygybę
aukštajame moksle nuolat akcentuoja ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Visa tai rodo, jog Lietuvoje sudarytos palankios sąlygos įgyvendinti Lyčių lygybės planą“, – pažymi prof. N. Mažeikienė.

VDU tyrimo metu buvo išnagrinėti duomenys apie universiteto bendruomenę lyties aspektu – pavyzdžiui, palyginta, kiek moterų ir vyrų užima vadovaujančias pareigas, kiek moterų dirba pagal terminuotas, pažeidžiamas ir „nesaugias“ darbo sutartis. Taip pat buvo surinkti duomenys ir apie universiteto studentus, įvertinant lyčių pusiausvyrą skirtingose disciplinose bei studijų pakopose.

„Nors pusę visų VDU rektorato narių sudaro moterys, jos taip pat užima visas tris prorektorių pareigybes, norime žengti dar toliau ir užtikrinti, kad lyčių pusiausvyros principai ir palaikymas vadovavimo ir atstovavimo procesuose taptų natūralia universiteto organizacinės kultūros dalimi“, – teigia universiteto rektorius prof. Juozas Augutis.

Lyčių pusiausvyra visuose lygmenyse

Tarp svarbiausių priemonių naujajame Lyčių lygybės plane – siekis išlaikyti ir toliau gerinti lyčių pusiausvyrą sprendimų priėmimo lygmenyje: universiteto ir jo padalinių vadovybėse, Senate, Taryboje ir kt.

„Bus siūloma šiuo metu vykdomus organizacinio klimato, universiteto bendruomenės psichologinės gerovės tyrimus paversti reguliaria, kasmetine veikla. Be tyrimų, siūloma kurti priemones, nukreiptas prieš seksualinį priekabiavimą ir diskriminaciją, tobulinti priėmimo į darbą procesą mažinant neskaidrumą ir užkertant kelią potencialiai diskriminacijai. Taip pat – gerinti darbo sąlygas sudarant palankesnes galimybes darbo ir šeimos derinimui, pavyzdžiui, nuotoliniam darbui namuose. Pandemijos patirtis sukūrė gerą precedentą darbui per atstumą“, – pasakoja projekto koordinatorė N. Mažeikienė.

Anot jos, bus siekiama ir teikti psichologinę pagalbą įtampai, stresui bei konfliktams mažinti. Universitetas taip pat numato ir toliau palaikyti komunikaciją apie moteris ekspertes bei lyderes, diegti lyčių balansu paremtą renginių organizavimo politiką, inicijuoti paramą moterų karjeros vystymui, parengti lyčiai jautraus vadovavimo doktorantams gaires, vykdyti mokymus doktorantų vadovams bei doktorantūros studentų apklausas. Visiems šiems tikslams bus sutelktos įvairių universiteto padalinių pajėgos.

Bendradarbiavimas – su tarptautiniais ir nacionaliniais partneriais

Profesorė atkreipia dėmesį, jog lyties dimensija studijose bei moksle bus stiprinama ne tik
bendradarbiaujant atskiriems VDU fakultetams, bet ir pasitelkiant išorinius partnerius bei
suinteresuotas grupes. Projekto įgyvendinimo metu, Vytauto Didžiojo bei Vilniaus universitetų tyrėjai rengė susitikimus su Akademinės etikos ir procedūrų komisijos, Lygių galimybių kontrolierės tarnybos, Lietuvos mokslo tarybos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovėmis (-ais).

„Aptarėme galimas bendradarbiavimo kryptis ir identifikavome kitas svarbias suinteresuotąsias šalis, tokias kaip Lietuvos rektorių konferencija ar mokslą ir studijas vertinantis Vyriausybės strateginės analizės centras. Šios institucijos taip pat siekia įgyvendinti kovos su seksualiniu priekabiavimu politiką, skatinti lyčių lygybę tyrimuose, universitetų valdyme ir finansavimo schemose. Suburdama tiek vidinius, tiek išorinius partnerius, VDU SPEAR projekto komanda tęsia darbą, pradėdama vykdyti lyčių lygybės plane numatomas veiklas ir toliau inicijuodama pokyčius savo akademinėje bendruomenėje“, – teigia profesorė.

ES programos „Horizontas 2020“ projektą „Supporting and Implementing Plans for Gender
Equality in Academia and Research“ (SPEAR) įgyvendina devynių Europos valstybių
organizacijos: Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetai (Lietuva), Pietų Danijos universitetas (Danija), Upsalos universitetas (Švedija), Acheno technikos universitetas (Vokietija), „Europa Media Non-Profit Ltd.“ (Vengrija), „Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH“ (Austrija), Pietvakarių universitetas (Bulgarija), NOVA universitetas Lisabonoje (Portugalija) ir Rijekos universitetas (Kroatija).

Ši informacija yra portalo KaunoZinios.lt nuosavybė. Ją galima platinti tik susitarus su portalo redakcija ir nurodžius aktyvią nuorodą į KaunoZinios.lt. Parašykite mums adresu info@kaunozinios.lt

 
Naujienos iš interneto

Sponsored video

Taip pat skaitykite: