(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno rajonui atiteko viena didžiausių šalyje ,,LEADER“ vykdomos programos paramos dalis – beveik 14 milijonų litų. Penkiolikai šios programos finansuojamų projektų pritarta dar pernai. Pasinaudojus parama ketinama įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, sutvarkyti šaligatvius, atnaujinti krepšinio aikšteles, mokyklų bei darželių sporto aikštynus, remontuoti kultūros centrų pastatus, bendruomenės centrus, bažnyčias, įrengti mišrių socialinių paslaugų centrą. Rugpjūčio 26 dieną posėdžiavusi Kauno rajono savivaldybės taryba pritarė dar 15 projektų. Simboliška, bet jie buvo svarstomi atnaujintoje Tarybos salėje. Tam iš dalies taip pat panaudotas ES struktūrinių fondų finansavimas pagal projektą ,,Elektroninės demokratijos plėtra Kauno rajono savivaldybėje“.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Leader metodu) VšĮ „Raudondvario dvaras“ teikia projektą „Raudondvario dvaro sodybos parko infrastruktūros sutvarkymas“. Siekiant išsaugoti Raudondvario dvaro sodybos kompleksą ateities kartoms, o parką pritaikyti turizmui, būtina sutvarkyti parko apšvietimą, pastatyti suolelius, sutvarkyti takus bei nutiesti laiptus iki jau įrengtos mažųjų laivų prieplaukos. Tuomet Raudondvario bendruomenės nariai ir svečiai galės puikiai leisti laiką parke bei pasinaudoti laivininkystės siūlomomis paslaugomis.

Domeikavos vaikų ir jaunimo centras „Neris“, teikiantis vietos projektą „Sportuojanti Domeikava“, siekia atnaujinti krepšinio aikšteles, esančias Domeikavos ir Voškonių kaimuose, bei jas pritaikyti daugiafunkciam naudojimui. Gyvenvietės sparčiai plečiasi, kuriasi jaunos šeimos, gyvena daug jaunimo, todėl atnaujinus šias aikšteles ir jas pritaikius daugiafunkciam naudojimui pagerėtų jaunimo užimtumas, ypač vasarą, atsirastų galimybė sportuoti.

Sveikiau gyventi ir daugiau sportuoti nori ir Ežerėlio seniūnija, siekianti finansavimo projektui „Universalios sporto aikštelės įrengimas Ežerėlyje“. Čia ketinama įrengti universalią sportinių žaidimų aikštelę, kurioje būtų galima žaisti krepšinį, tinklinį, lauko tenisą. Tai sudarytų sąlygas Ežerėlio bendruomenės nariams turiningai leisti laisvalaikį sportuojant, telkti ir aktyvinti bendruomenę. Ežerėlio bendruomenės centras ir sporto klubas „Ežerietis“ vasaros metu pasirengęs rengti sporto renginius, pasikviesti komandas iš kitų bendruomenės centrų ar sporto klubų, kitų regionų. Tokie renginiai jau vyksta žiemą Ežerėlio vidurinės mokyklos sporto salėje ir ypač domina vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius nuolat sportuoti.

Neveronių bendruomenė siūlo teikti vietos projektą „Neveronių bendruomenės patalpų ir Neveronių vidurinės mokyklos sporto salės remontas“. Šioje gyvenvietėje gyvena 3121 gyventojas. Didžiausia Neveronių problema – nėra bendruomenės traukos centro. Tai didina žmonių socialinę atskirtį ir susvetimėjimą, jie neįsitraukiami į bendruomenės gyvenimą. Neveronių bendruomenės centras neturi patalpų, kur galėtų organizuoti savo veiklą. Projekto tikslas – sudaryti turiningo laisvalaikio sąlygas Neveronių gyventojams leisti laisvalaikį. Neveronių jaunimui trūksta laisvalaikio užimtumo, nes nėra susibūrimo erdvių, tinkamos sporto salės. Mokykla neturėdama higieninius reikalavimus atitinkančios sporto salės negali užtikrinti kokybiško Neveronių bendruomenės vaikų – 355 Neveronių vidurinės mokyklos mokinių ugdymo. Rekonstruotoje sporto salėje galės vykti kūno kultūros pamokos ir Neveronių bendruomenės renginiai.

Ringaudų seniūnija kartu su Noreikiškių „Seno kaimo“ bendruomene teikia vietos projektą „Laisvalaikio parkas sau ir kaimynui”, Noreikiškių kaime ketinama įrengti 0,4 ha sklypą, o vėliau jį eksploatuoti kaip laisvalaikio parką, kur būtų ugdomas Noreikiškių kaimo gyventojų, ypač jaunimo, bendruomeniškumas, veiklumas, sveika gyvensena. Praėjusių metų pavasarį atlikus šio kaimo gyventojų poreikių tyrimą, nustatyta, kad didžiausia problema Noreikiškių kaime yra visuomenės pastatų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto aikštelių stoka, vaikai žaidžia sankryžose. Įvykdžius projektą bus tinkamai išnaudotas žemės sklypas, kuriame laiką galės leisti ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Sporto ir poilsio parko priežiūros darbai ir laisvalaikis vienys Noreikiškių kaimo gyventojus, siekiančius bendro tikslo – gyvenimo kokybės.

Lapių seniūnija siūlo teikti projektą „Priešgarsinės gelbėjimo tarnybos punkto statyba, pritaikant bendruomenės poreikiams“. Panaikinus Domeikavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos punktą, Lapių seniūnijos bendruomenė nerimauja dėl skubios pagalbos gaisro atveju, nes iš Kauno miesto gelbėtojai atvyksta vėliau. Bendruomenė pageidauja, kad būtų saugesnė aplinka, mažesni gaisrų daromi nuostoliai, operatyvesnė pagalba nelaimės atveju, todėl Lapių seniūnijoje norima įrengti priešgaisrinės tarnybos gelbėjimo punktą.

Šių metų birželį Linksmakalnio seniūnijos seniūnaičių sueigoje buvo aptarta galimybė Linksmakalnio kaime rekonstruoti sporto salę ir pritaikyti ją bendruomenės poreikiams. Rekonstravus šį pastatą būtų apšiltinta pastato pastogė ir pakeista stogo danga, durys ir langai, rekonstruotos sanitarinės patalpos, sudėta nauja grindų danga, patalpos būtų pritaikytos neįgaliesiems. Rekonstravus sporto salę Linksmakalnio kaime bus išsaugotas pastatas, jis taps funkcionalus, pagerės bendruomenei teikiamos sporto ir meno krypčių paslaugos, padaugės patalpų bendruomeninei veiklai, o projekto naudą pajus visa bendruomenė. Joje sportuotų Linksmakalnio jaunimas ir senjorų krepšinio entuziastai, prasidėjus mokslo metams būtų vedamos kūno kultūros pamokos pradinės mokyklos moksleiviams, sale naudotųsi kultūros centras ir bendruomenė įvairiems renginiams.

Samylų kultūros centras, pritarus seniūnaičių sueigai, rengia vietos projektą „Samylų kultūros centro pastato rekonstrukcija“. Vykdant projektą numatoma pakeisti pastato šlaitinio stogo dangą, apšiltinti pastato pastogę, atlikti pastato fasado sienų ir cokolio šiltinimą ir remontą, įrengti nuogrindą, sutvarkyti prie pastato įėjimo aikštelę, priešgaisrinę signalizaciją ir žaibosaugą, vėdinimą, pastate įvesti vandentiekį, kanalizaciją, įrengti sanitarines patalpas, apleistas patalpas pritaikyti bendruomenės veiklai, suremontuoti laiptinę, pakeisti senas vidaus duris, pastatą pritaikyti neįgaliesiems. Projekto naudą pajus 3,5 tūkst. Samylų bendruomenės žmonių.

Kauno rajono Šlienavos pagrindinė mokykla rengia vietos projektą „Šlienavos pagrindinės mokyklos stadiono bėgimo takų rekonstrukcija“. Įgyvendinus projektą, bus atnaujinti stadiono bėgimo takai, rekonstruoti kelkraščius. Tikimasi, kad atnaujintas mokyklos stadionas pritrauks daugiau Samylų bendruomenės narių, kurie aktyviai ilsėsis ir sportuos.

Taurakiemio seniūnijos bendruomenė neturi erdvių susiburti, leisti laisvalaikį, ypač šiltuoju metų laiku, todėl seniūnija teikia projektą „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Taurakiemio seniūnijos Piliuonos kaime“. Įrengus vaikų žaidimo aikšteles, vietą renginiams bei nutiesus į ją pėsčiųjų takus atsirastų galimybė turiningai leisti laiką. Šioje erdvėje galėtų vykti kultūros centro, Piliuonos mokyklos ir Taurakiemio bendruomenės centro renginiai. Įvykdžius projekte numatytus uždavinius bus galima dažniau sutelkti Taurakiemio bendruomenę.

Užliedžių seniūnija nori nusausinti kapinių teritoriją ir sutvarkyti kapinių infrastruktūrą, todėl siūlo teikti projektą „Ledos kapinių infrastruktūros sutvarkymas“. Ledos kapinių gruntas labai šlapias ir molingas, paviršinis vanduo kaupiasi visose žemesnėse vietose, kapinių lankytojai turi bristi per vandenį, smarkiai iškelti kapavietes. Tvarkant kapinių infrastruktūrą bus įrengta automobilių aikštelė, visa kapinių teritorija užtverta tvora, įrengti pagrindiniai kapinių takai.

Vandžiogalos seniūnija ketina sutvarkyti parką, todėl siūlo teikti projektą „Vandžiogalos miestelio parko pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Vandžiogalos miestelio centre yra 2,19 ha ploto parkas. Išlikę vertingi parko struktūros elementai leidžia atkurti parką, pritaikyti jį dabarties poreikiams, sukurti naują traukos centrą. Vandžiogalos miestelyje nėra nė vienos vaikų žaidimo aikštelės, neįrengtos vaikų ir šeimų poilsiui skirtos zonos. Projektu siekiama sutvarkyti Vandžiogalos miestelio viešąsias erdves, užtikrinti vaikų užimtumą. Įrengta vasaros estrada suteiks galimybę rengti renginius. Išnagrinėjus padėtį nuspręsta, kad tikslinga sutvarkyti viešąsias parko erdves, pagerinti miestelio estetinį vaizdą.

Dar praėjusių metų pabaigoje Vilkijos apylinkių seniūnijos seniūnaičių sueigoje buvo aptarti neatitinkantys kokybės reikalavimų Purviškių kaimo gyventojams tiekiamo geriamojo vandens rodikliai (apie 20 kartų viršijama geležies, apie 9 kartus amonio norma), tai pat labai blogos būklės magistralinės vandentiekio trasos. Sueigoje nutarta teikti paraišką paramai geriamajam vandeniui gerinti ir naujoms magistralinėms vandentiekio trasoms įrengti Purviškių kaime.

Pasinaudojant LEADER programos teikiamomis galimybėmis vilkijiečiai Daugėliškių kaime, pradinės mokyklos patalpų pastato nenaudojamoje dalyje ketina atlikti vidaus kapitalinį remontą ir jame įkurti daugiafunkcį centrą. Minėtame pastate, be jau dabar veikiančių pradinės mokyklos (su priešmokykline grupe), bibliotekos, įsikurtų medicinos punktas, kultūros centras, bendruomenės centras, būtų įrengta aktų salė. Įrengus daugiafunkcį centrą Daugėliškių kaime, Vilkijos apylinkių seniūnijoje, antroje pagal gyventojų skaičių gyvenvietėje, po vienu stogu įsikurtų vietos gyventojams reikiamas paslaugas teikiančios organizacijos, pastatas būtų išnaudotas maksimaliai. Šiomis paslaugomis galėtų naudotis ne tik Daugėliškių kaimo gyventojai, bet ir aplinkinių kaimų žmonės.

Zapyškio seniūnijos bendruomenė pasiūlė teikti vietos projektą „Zapyškio seniūnijos gyventojų kultūrinės, sportinės ir bendruomeninės veiklos sąlygų gerinimas“, kurį rengs ir įgyvendins Zapyškio pagrindinė mokykla. Seniūnijoje yra vienintelė sporto-aktų salė, kurioje gali tilpti iki kelių šimtų žmonių, tačiau nėra tinkamai įrengtų patalpų žmonių mažesnių grupių kultūrinei ar bendruomeninei veiklai puoselėti, o ikimokyklinio amžiaus vaikai neturi jų veiklai tinkamai įrengtos aikštelės.

Numatoma renovuoti salė priklauso Zapyškio mokyklai, didesnius kultūros, sporto ir bendruomeninius renginius joje rengia ir kitos organizacijos. Galimybę organizuoti daugiau ir kokybiškesnių renginių Zapyškio seniūnijos žmonėms riboja daugybė problemų: nenumatytas natūralus salės vėdinimas (nėra atidaromų langų), bloga akustika, salės scena neturi užsklandos (užuolaidų), apšvietimo, pelija atlikėjų ir sportininkų persirengimo kambarių sienos. Seniūnijos teritorijoje nėra nė vienos patalpos treniruokliams įrengti, vaikų ir jaunimo organizacinei, savivaldos veiklai. Tai viena iš svarbių priežasčių, lemiančių, kad iki šiol Zapyškio seniūnijoje gyvuoja tik viena jaunimo organizacija – Zapyškio 9–osios kuopos jaunųjų šaulių būrys.

Kauno rajono savivaldybės informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: