(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Nuo šiol trečiųjų šalių piliečiai – žmonės, kurie nėra Europos Sąjungos (ES) piliečiai – atvykę į Lietuvą ir čia teisėtai gyvenantys, turės daugiau galimybių integruotis į Lietuvos socialinę, kultūrinę ir verslo aplinkas. Tokiems žmonėms bus suteikiamos profesionalios konsultacijos verslo, finansų valdymo, teisės ir kitais klausimais, taip pat bus vedami lietuvių kalbos, kultūros pagrindų mokymai.

Šiems tikslams įgyvendinti šiais metais pradėta vykdyti 11 naujų projektų, skirtų trečiųjų šalių piliečių integracijai pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (EIF) programą. Šiems projektams įgyvendinti iš viso skirta 3,2 mln. litų (iš jų 2,43 mln. litų sudaro EIF lėšos). Sutartys pasirašytos šių metų sausio mėnesio pabaigoje bei numatyta, kad projektai bus įgyvendinami iki 2012 m. birželio pabaigos.

Tarp numatomų įgyvendinti projektų, kurie tiesiogiai skirti trečiųjų šalių piliečių integracijai mūsų šalyje, skiriama dėmesio ir į Lietuvą grįžtančių tremtinių šeimų narių integracijai. Pastarieji taip pat bus mokomi lietuvių kalbos, kultūros, verslumo bei bus skatinamas jų aktyvus įsitraukimą į šalies darbo rinką, visuomenę bei šalies pažinimą.

Neretai į svečią šalį atvykęs žmogus patiria keblumų – nesupranta kalbos, kultūros, institucinės ir teisinės sistemos. Taip pat patiriami sunkumai ir darbo rinkoje, kadangi imigrantai neretai nemoka lietuvių kalbos, jiems sunkiau susirasti kvalifikuotą gerai apmokamą darbą.

Siekiant palengvinti integracijos procesą trečiųjų šalių piliečiams bus kuriami informavimo ir konsultavimo centrai, organizuojami supažindinimo su Lietuvos visuomene kursai, vykdomas tarpkultūrinis, verslumo ugdymo mokymas. Numatyti ir renginiai plačiajai visuomenei, kurie turėtų supažindinti Lietuvos gyventojus su kitų šalių kultūromis.

Minėti projektai bus orientuoti ne tik į tiesioginę pagalbą trečiųjų šalių piliečiams. Įvairių neigiamų socialinių reiškinių kyla ir priimančioje visuomenėje – kol kas Lietuvos visuomenė nepakankamai tolerantiškai vertina užsieniečių buvimą ir gyvenimą Lietuvoje. Tačiau integracija yra dvipusis visų trečiųjų šalių piliečių ir priimančios visuomenės susitarimas. Todėl į integracijos plėtros procesą būtina įtraukti ne tik atvykusius trečiųjų šalių piliečius, bet ir pačią visuomenę.

Statistikos departamento duomenimis, 2006-2009 m. laikotarpiu į Lietuvą kasmet atvyksta apie 7-8 tūkst. trečiųjų šalių piliečių, daugiausia jų – iš Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos bei Jungtinių Amerikos Valstijų.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: