© Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Kai skleidžiama dezinformacija, kurstoma pažeisti Lietuvos suverenumą, būtina reaguoti greitai, sako vyriausioji prezidentės patarėja vidaus politikos klausimais Virginija Būdienė, pristatydama prezidentės parengtas Visuomenės informavimo įstatymo pataisas.

“Dabartinė geopolitinė padėtis skatina mus imtis tam tikrų informacinės erdvės tvarkymo darbų greitai, bet nuo Seimo priklausys šio įstatymo pataisų priėmimo tempai”, – penktadienį Prezidentūroje žurnalistams teigė ji.

Pasak jos, būtina greitai reaguoti, kai skleidžiama dezinformacija, kurstoma pažeisti Lietuvos suverenumą ir daromi kiti dalykai, kuriuos draudžia Konstitucija.

“Iki šiol reagavimas buvo gana lėtas -buvo apsunkintos Lietuvos radijo ir televizijos komisijos galios šioje srityje”, – pareiškė prezidentės atstovė.

Visuomenės informavimo įstatymo pataisomis siūloma leisti komisijai pačiai be kreipimosi į kitas valstybines institucijas, kaip yra dabar, nustatyti pažeidimus.

Anot prezidentės patarėjos, pataisos leis gyventojams pateikti daugiau kokybiškesnės informacijos, sugriežtinti neskelbtinos informacijos priežiūrą.

V.Būdienės teigimu, siūlomos pataisos lietuviškų televizijų veiklai didelės įtakos neturės.

“Ypatingų pasikeitimų nėra. Reikalavimas, kad iki 90 proc. laidų būtų transliuojamos ES kalbomis, praktiškai paliečia keletą kanalų, kur iki yra iki 30 proc. transliuojama arba retransliuojama ne ES kalba”, – teigė patarėja.

Prezidentės atstovė pabrėžė, kad šis reikalavimas nebus taikomas specializuotiems ir teminiams paketams.

Tačiau ji akcentavo, kad naujos pataisos privers reikalavimų laikytis ir tuos retransliuotojus, kurie iki šiol galėjo apeiti reikalavimą dėl pažeidimų nutraukti kai kurių rusiškų kanalų rodymą. Pataisomis siekiama nustatyti, kad retransliavimu bus laikomos paslaugos, skirtos “sudaryti visuomenei galimybę priimti elektroninių ryšių tinklais skleidžiamas sąlyginės prieigos sistemomis apsaugotas radijo ir televizijos programas”.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, kaip siūloma pataisomis, galęs nustatyti tokiems paslaugos teikėjams veiklos reikalavimus ir vykdyti jų priežiūrą

V.Būdienės teigimu, priėmus pataisas palydovinės televizijos paslaugas teikianti bendrovė “Viasat” pateks į retransliuotojų sąrašą ir turės laikytis nustatytų jiems reikalavimų.

Pataisos numato, kad retransliuotojas turės priimti atsakomybę už nustatytus reikalavimus atitinkantį retransliuojamų radijo ir televizijos programų arba atskirų programų parinkimą bei tokio retransliavimo teisėtumą.

Transliuotoms ir retransliuotojams grėstų dviejų dydžių baudos už visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą draudžiamą informaciją – už kurstymą pažeisti teritorinį vientisumą, keisti santvarką, skatinimą kėsintis į suverenitetą, politinę nepriklausomybę, karo ar neapykantos kurstymą, tyčiojimąsį, kurstymą diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti dėl lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu siūloma bausti iki 100 tūkst. litų, o už žalingų įpročių, narkotinių ar psichotropinių medžiagų propagavimą, pornografijos, seksualinių paslaugų, lytiniai iškrypimų platinimą ar reklamą – iki 50 tūkst. litų. Abiem atvejais bauda negali viršyti 5 proc. transliuotojo metinių pajamų.

Iki šiol sąraše, nurodančiame, kokią informaciją visuomenės informavimo priemonėms draudžiama skelbti, nebuvo minimas karo propagandos platinimas.

Prezidentės pataisos tą numato ir už platinamą karo propagandą taip pat siūloma transliuotojus ir retransliuotojus bausti iki 100 tūkst. litų baudomis.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija pati nustatytų nuobaudų skyrimo tvarką ir taisykles, kokiais atvejais bauda pakartotinai nebebūtų skiriama, o būtų taikoma griežtesnė sankcija – stabdoma transliuotojo veikla.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: