Vėl diskusija dėl valdovų rūmų. Trečdalį milijardo litų jau išleidome, reikia dar… O kaipgi! Taigi atvažiuos valdovai iš Europos, kur juos priimsime? Pavyzdžiui, Silvio Kaligula ne valdovų rūmuose gali ir negalėti… Gal dar ir graikai atvažiuos. Jų šalyje – vieni rūmai! Ir griuvėsiai… Ir šiukšlynai…

*

Labiausiai rūmų reikia mūsų valdovams. Ko dar jie galėtų geisti? Kai jau turi postą (Lietuvos arba Europos), kai jau turi pinigų (mūsų…), tai reikia fono – reikia valdovų rūmų, kad visi žinotų, kas dabar valdovai.

*

Jų, valdovų, jau nepakeisime – tokie ir mirs. Bet kalbėti apie tai reikia, kad pasikeistų jaunosios kartos požiūris. Kad norėtų patys pastatyti, už savus pinigus, o ne kad jiems pastatytų. Kad norėtų būti fundatoriai, mecenatai, o ne dalybų dalyviai. Kad gėrėtųsi mūsų šalimi tarp šalių dabar. Kad Žmogus, o ne daiktai, statiniai būtų Visatos centre. Kad išmintimi, talentais, darbštumu ir kultūra įtvirtintų mūsų civilizaciją.

*

Spjauki, drauguži, į visa, kas žiba!

Švilpk iki plikas esi.

Plunksnos užaugs, juk padaigos jau kyba –

Būsi kaip mulkiai visi.

(Maironis)

Burgis.lt

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: